👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Poesi

Skapad 2021-05-23 16:05 i Jernvallsskolan Sandviken
Grundskola 6 Svenska
Att få möjlighet att uttrycka sina tankar, känslor och funderingar är en fantastisk möjlighet...

Innehåll

På svenskalektionerna under v. 21 arbetar vi med poesi.

Vi analyserar hur poesi kan ta sig olika uttrycksformer genom att läsa många olika dikter.
Vi skriver skriver egna dikter.
Vi lär oss hur en haiku är uppbyggd och skriver en egen haikudikt.

Analysera diktens olika skikt genom att svara på frågorna:

  • Vad handlar dikten om på raderna? 
  • Vilka motiv finns i dikten
  • Vilka känslor väcker dikten
  • Hur är stämningen i dikten
  • Förekommer rim i dikten
  • Hur är dikten uppbyggd? 
  • Förekommer några symboler, liknelser och/eller metaforer i dikten?

Länkar:

https://app.binogi.se/l/poesi?subjectId=64699

https://litteraturbanken.se/skolan/arskurs-4-6/

https://litteraturbanken.se/skolan/poesi-analysmodeller/

https://forfattarskola.se/skriv-en-haiku/

https://haiku-shs.org/att%20skriva.html

https://sites.google.com/site/litterargestaltningpauli/time-tracker/haikuns-skrivregler

https://lektionsbanken.se/lektioner/dikta-om-en-plats-en-miljodikt/

https://lektionsbanken.se/lektioner/abc-bok-med-allitterationer/