👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål Franska årskurs 1

Skapad 2021-05-23 17:48 i Modersmålsenheten GR Linköping
Grundskola 1 Modersmål
Här börjar du att läsa Franska, vad roligt! Snart kommer du att öka ditt ordförråd, läsa och skriva på franska.

Innehåll

Lärandemål:

 • Du ska kunna alla bokstäver, vissa speciella teckna och bokstavskombinationer i modersmålet.
 • Du ska kunna berätta om dig själv och din familj.
 • Du kan läsa enkla ord och meningar och prata och ställa frågor om det lästa.
 • Du kan följa enkla instruktioner.
 • Du kan räkna 1-100 på franska.
 • Du ska utveckla ditt ordförråd om olika tema som vi kommer att se t.ex. : djur, färgerna, kroppsdelar, årstider, månader, veckodagar, klockan...

Arbetssätt

 • Du kommer lära dig franska alfabet och speciella teckna, olika bokstavskombinationer och sambandet mellan ljud och bokstav.
 • Du kommer lära dig att avkoda ord och läsa nya ord.
 • Du ska träna på att skriva enkla ord, meningar och små berättelser.
 • Läsa enkla texter.
 • Följa enkla instruktioner.
 • Du kommer att jobba med berättande texter, rim, ramsor, sånger, bilderböcker, sagor och myter.
 • Du kommer att jobba med böcker och övningar.
 • Du kommer att få öva på att berätta om dig själv.

Bedömning:

 • Du visar att du känner igen bokstavskombinationer
 • Du kan berätta kort om dig själv och din familj.
 • Du kan läsa enkla texter och meningar.
 • Du kan ställa frågor under lektioner. 
 • Du kan följa enkla instruktioner. 
 • Du kan läsa givna korta texter. 

 

Tidsplan:

Vi kommer att jobba med detta under hela läsår.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3

Matriser

Ml
Modersmål 1-3

Nivå 1
Uttrycka sig i tal
Tala och lyssna
Kan göra sig förstådd på modersmålet
Samtala
Tala och lyssna
Använder språket aktivt i vardagen
Tolka och förstå
Tala och lyssna
Förstår i stora drag till åldern anpassat talat språk
Uttal och satsmelodi
Tala och lyssna
Kan höra alla ljud i modersmålet
Fonologisk medvetenhet
Läsa
Känner igen enstaka bokstäver/skrivtecken
Ordavkodning
Läsa
Känner igen sitt eget och andra namn
Läsförståelse
Läsa
Kan läsa enkla ord och meningar och pratar och ställer frågor om det lästa
Flyt i läsningen
Läsa
Läser vanliga ord med flyt
Stavning
Skriva
Är medveten om att det finns olika skrivregler på svenska och modersmålet
Meningsbyggnad och textform
Skriva
Känner igen ord och markerar mellanrum mellan orden
Funktionell skrivning
Skriva
Kan skriva olika typer hälsningsfraser med några rader berättande text
Skapande skrivning
Skriva
Kan komplettera en teckning med skriftliga markeringar
Intresse för skrivning
Skriva
Vill gärna diktera små berättelser eller historier
Kultur och samhälle
Känner igen lekar och musik där modersmålet talas. Känner till rim, ramsor och gåtor från modersmålet