👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3

Skapad 2021-05-24 00:25 i Sandbackaskolan Kungälv
Grundskola 3 Engelska
Engelskan är det språk som är mest spritt över världen och det talas t.ex. i Storbritannien, Irland, USA, Kanada, Australien och Nya Zeeland. Engelskan är det vanligaste språket man använder när personer från olika länder ska prata och förstå varandra. De förmågor (skills) vi ska träna på är: * lyssna (listen) * prata (speak) * läsa (read) * skriva (write) .

Innehåll

 

Mål

I arbetsområdet lär du dig:

- ord som används i enkla samtal i vardagsnära situationer

- sånger och ramsor

- vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska talas

 

Arbetssätt

Vi:

- arbetar med olika områden (ex clothes, sports, food) och bygger upp samt utvecklar ditt ordförråd

- lyssnar och tittar på engelska texter och filmer, t.ex. Pick a colour och The game

- läser enkla engelska texter och instruktioner

- skriver ord och enkla meningar på engelska

- arbetar med olika övningar, spel och lekar

- tränar på enkla dialoger, frågor och svar, både i grupp, två och två och enskilt

 

Bedömning

Genom att:

- vara aktiv på lektionen

- visa att du förstår enkla engelska texter, instruktioner, frågor samt svar

- visa att du utökar ditt engelska ordförråd och pratar engelska

- visa att du förstår när någon talar lugn och tydlig engelska

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3