👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stephanies forskningsprojekt - visuell programmering

Skapad 2021-05-24 08:06 i Fyrklöverns Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Forskningsprojektet handlar om visuell programmering. Byggsatserna påminner om ett vanligt duplo. Byggmaterial vid namn Engino, kan sättas ihop på alla håll och består även av olika färger och former. Engino kan även genom en motor och en kontroll programmeras genom att förklara för kontrollen vart vi exempelvis vill att bilen ska köra.

Innehåll

Syfte

Syftet är att undersöka Engino. Det primära är att barnen ska prova att bygga efter instruktioner samt att samarbeta.

Mål

Målet med forskningsprojektet är att väcka ett intresse och en nyfikenhet kring Enginos byggsatser samt för programmering. Ytterligare ett mål är att utmana barnens logiska tänkande och deras kreativitet när det uppstår problem i själva byggandet. Även deras hur barnen väljer att samarbeta och hjälpa varandra är något jag kommer att titta på. 

Genomförande

Barnen kommer testa att bygga utefter instruktioner både genom bilder, 3D ritningar samt genom mina muntliga instruktioner. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18