👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Religion år 4, vt 21

Skapad 2021-05-24 08:45 i Lane Ryrs Skola Uddevalla
Lokal pedagogisk planering i religion för år 4, vt 12
Grundskola 4 Religionskunskap

Innehåll

Mål 1: Vad är religion

Vilket innebär:
Att jag vet vad religion är för något.
Att jag förstår vad livsåskådning betyder.
Att jag förstår hur en religion påverkar människornas sätt att leva.
Att jag ges möjlighet att utveckla min förståelse och respekt för att människor kan tillhöra olika religioner.
Att jag vet vilka de fem världsreligionerna är.
Att jag vet vad gamla testamentet är och vilken betydelse den har för Kristendom, Judendom och Islam.


För att nå dessa mål kommer vi att:
Läsa och skriva faktatexter.
Söka information från datorer och böcker.
Rita upp tankekartor.
Använda oss av estetiska moment t.ex. bild.
Se på film.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven känner till de fem största religionerna.
Att eleven kan berätta om Gamla testamentet
Att eleven visar förståelse över hur religioner hur dessa livsåskådningar påverkar människor.
Att eleven kan fördjupa och utveckla sina tankar och funderingar om livsåskådning.

 

 

Mål 1: Att lära oss om hur religionerna växer fram.

Vilket innebär:
Att jag vet lite om ursprungsfolkens religioner.
Att jag vet vad samerna trodde på förr i tiden.
Att jag känner till de fem världsreligionerna och deras ursprung.

Vi ska använda följande innehåll:
Vi läser faktatexter och svarar på frågor. 
Vi diskuterar livsfrågor. 
Vi tittar på film.

Detta kommer vi att bedöma:
Att eleven deltar aktivt i diskussionerna.
Att eleven har förståelse för hur religionerna växte fram.
Att eleven kan berätta något om samernas religion förr i tiden. 
Att eleven visar både muntligt och skriftligt att den känner till lite om de fem världsreligionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6