👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt avtryck - mitt val

Skapad 2021-05-24 10:17 i Västervångskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 7 – 9 Bild
Den sista uppgiften för ämnet Bild i högstadiet är denna. Här ska du visa på någon färdighet med din egen tvist på uppgiften.

Innehåll

Under de sista veckorna i årskurs 9 får du i uppgift att skapa en egen bild med valfritt material.

Du kan välja att fördjupa dig i något av alla de material vi redan använt oss av under högstadiet, eller lägga till något som du känner att vi kanske inte berört men som du känner att du har kunskaper eller vill få mer kunskaper kring och vill visa framfötterna inom.

Här kan du gå "all in" och fritt blanda både uppgifter vi haft med material vi använt eller lägga till något nytt.

Du skriver loggbok varje vecka där du tar en bild av ditt arbetes progression i fokus. Det räcker att du skriver kort om din process - bilden är det centrala.

Jag har skrivet att det ska vara en "tvist" på uppgiften. Det innebär att jag vill att du hittar på något eget till din uppgift så att du inte enbart gör samma uppgift som du redan gjort vid tidigare tillfälle. Du får mer än gärna göra samma uppgift med samma material, men då vill jag att du utvecklar uppgiften - det vill säga att du lägger till något som inte finns med sedan tidigare. Det kan vara allt från en ny färg till ett nytt material. 

Våga släppa loss och fördjupa din kreativitet ytterligare!

Matriser

Bl
Kunskapskrav bild åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Framställa bilder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Tekniker, verktyg & material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck
Kombinera bildelement
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.
Utveckla idéer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Formulera & välja handlingsalternativ
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.