👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik år 2

Skapad 2021-05-24 10:38 i Trönö skola Söderhamn
"Undervisningen i ämnet musik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper som gör det möjligt att delta i musikaliska sammanhang, både genom att själv musicera och genom att lyssna till musik" Lgr 11 sid 100
Grundskola 2 Musik
Elevernas erfarenheter av musik ska utmanas och fördjupas i mötet med andras musikaliska erfarenheter

Innehåll

Musik ht/vt 20-21

I musikundervisningen arbetar vi med olika musikaliska former och genrer såsom:

- sång/sånglekar

- instrument 

- rytm

- takt

- digitala läromedel

Genrer som vi arbetar med är t.ex. psalmer, schlagers och sommarsånger.

Vi tränar även:

- samarbete
- eget ansvar
- turtagning
- respekt för varandra
- att prata om tankar och känslor kring musik


Kunskap och bedömning

Eleven deltar och visar intresse för gemensamma sång- och danslekar, instrumentkunskap samt musik som används i speciella sammanhang.


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Imitation och improvisation med rörelser, rytmer och toner.
  Mu  1-3
 • Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller bild.
  Mu  1-3
 • Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Hur instrumenten låter och ser ut.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3