👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2021-05-24 11:09 i Sundby skola Ekerö
Stormaktstiden. Sveriges uppgång och fall. Historisk källkritik.
Grundskola 4 – 6 Historia
Hur blev Sverige en stormakt och hur förlorade vi makten? Kan vi se spår av Stormaktstiden i dagens samhälle? (https://sv.wikipedia.org/wiki/Stormaktstiden )

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer vi bl.a. att använda filmer och historieböcker för att hämta fakta.

Arbetsområdets innehåll:

 • Känna till viktiga personer och skeenden.
 • Orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar. (människors levnadsvillkor)
 • Jämföra levnadsförhållanden genom tiderna. Hur Stormaktstiden har påverkat vår samtid.
 • Historiska begrepp.
 • Kunna använda historiskt källmaterial för att dra slutsatser om levnadsvillkor. 

Följande frågor ska du kunna svaren på när du är klar:

 • När var Sverige en stormakt?
 • Varför kallas tiden för Stormaktstiden?
 • Hur förändrades Sveriges gränser?
 • Vilka svenska regenter och andra viktiga personer levde under stormaktstiden? Varför var de viktiga?
 • Hur levde de flesta i landet? Hur förändrades deras liv under Stormaktstiden?
 • Hur levde adeln? Hur förändrades deras liv under Stormaktstiden?
 • Vad har stormaktstiden betytt för Sverige idag? Vilka spår kan vi se?
 • Vilka kända och viktiga händelser känner du till (Vasaskeppet, 30-åriga kriget, häxprocesserna m.fl.)? Vad hände och varför?
 • Vilka historiska källor hittar dagens historiker från Stormaktstiden?
 • Hur kan man granska en källa kritiskt?

 

Arbetsmaterial på nätet

 • Filmer: (filmerna ligger på NE. Du loggar in med ditt Microsoft-konto)

Gustav II Adolf - en stormakt föds: https://www.ne.se/play/filmnavet/program/medix509?fromSearch=true 

Drottning Kristina - en stormakt går mot fred: https://www.ne.se/play/filmnavet/program/medix73 

Karl X och Karl XI - en stormakt i krig: https://www.ne.se/play/filmnavet/program/medix74 

Karl XII - en stormakts undergång: https://www.ne.se/play/filmnavet/program/medix78 

Från uppgång till fall: https://www.ne.se/play/filmnavet/program/medix520 

 
Om att leva i Stockholm och Regalskeppet Vasa:

Stockholm på 1600-talet: https://www.ne.se/play/ur/program/168057

Regalskeppet Vasa: https://www.ne.se/play/ur/serie/168056 

 

 • Begreppafilmer:  (Du loggar in med ditt Office365-konto) [arabiska, somaliska, dari och tigrinja]

Vad hände i Sverige under Stormaktstiden? https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/historia/stormaktstiden/vad-hande-i-sverige-under-stormaktstiden-ak-4-6 [även på polska]

Stormaktstiden - Gustav II Adolf: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/historia/stormaktstiden/stormaktstiden-gustav-ii-adolf 

Stormaktstiden - Drottning Kristina: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/historia/stormaktstiden/stormaktstiden-drottning-kristina

Stormaktstiden - Tre kungar Karl: https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/videos/historia/stormaktstiden/stormaktstiden-tre-kungar-karl

 

 • Litteratur: (böckerna finns inlästa på Inläsningstjänst. Du loggar in med ditt Office365-konto)

PULS Historia 4-6 s.140ff [läromedelsguide på arabiska, somaliska, tigrinja och dari/persiska]

Koll på Stormaktstiden [finns endast på svenska]

 

 • Fördjupade kunskaper i SO-rummet för dig som är intresserad: (om du öppnar länken i Edge och högerklickar på texten kan du få den uppläst)

Stormaktstidens Sverige | Nya tiden | Historia | SO-rummet (so-rummet.se)  (klicka på "Innehåll" till höger om rubriken för att se en översikt)

Uppgifter

 • Instuderingsfrågor Stormaktstiden

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Stormaktstiden

Stormaktstiden

Minimikrav för godkänt
Önskvärda kunskaper för godkänt
Mer än godkänt
Tidsperioder
Du har grundläggande kunskaper om Stormaktstiden, viktiga händelser och personer.
Du har goda kunskaper om Stormaktstiden, viktiga händelser och personer.
Du har mycket goda kunskaper om Stormaktstiden, viktiga händelser och personer.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor och handlingar
Du kan berätta något om hur invånarna i Sverige hade det under stormaktstiden. Du beskriver någon förbättring eller försämring som ägde rum under Stormaktstiden. Du ger ingen förklaring /orsak till förändringen.
Du kan berätta om hur invånarna i Sverige hade det under stormaktstiden. Du beskriver minst en förbättring och minst en försämring som ägde rum under Stormaktstiden. Du ger förklaringar/orsaker till minst en av förändringarna.
Du kan berätta om hur invånarna i Sverige hade det under stormaktstiden. Du beskriver flera förbättringar och flera försämringar som ägde rum under Stormaktstiden. Du ger utförliga förklaringar/orsaker till förändringarna. Du beskriver konsekvenserna av förändringarna. Du berättar om förändringar under tidens gång.
Spår av historien
Du kan ge ett exempel på vad som hände under Stormaktstiden och som finns kvar i någon form i Sverige idag.
Du kan ge två exempel på vad som hände under Stormaktstiden och som finns kvar i någon form i Sverige idag. Du berättar om vilken betydelse de har idag.
Du kan ge minst tre exempel på vad som hände under Stormaktstiden och som finns kvar i någon form i Sverige idag. Du resonerar om vilken betydelse de har i dagens samhälle.
Använda källmaterial
Du läser två texter som behandlar samma händelse och du identifierar en eller två rimliga orsaker till skillnaden mellan texterna.
Du läser två texter som behandlar samma händelse och du beskriver en rimlig orsak till skillnaden mellan texterna. Du visar med något exempel ur texten hur orsaken påverkat framställningarna
Du läser två texter som behandlar samma händelse och du beskriver minst två rimliga orsaker till skillnaden mellan texterna. Du visar med minst två exempel ur texten hur orsaken påverkat framställningarna. Du resonerar om de olika framställningarna.
Historiska begrepp
Du använder få historiska begrepp. Du visar i dina framställningar att du förstår dem.
Du använder oftast historiska begrepp. Du visar i dina framställningar att du förstår dem.
Du använder genomgående historiska begrepp. Du visar i dina framställningar att du förstår dem.