👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avdelningsmål

Skapad 2021-05-24 11:47 i Strumpan ULNA Förskolor
Förskola
Avdelningsmål Ullstrumpan 2020-2021

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte

…….

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

·      ”ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och aktivt delta i samhället”.

 

Målkriterier

 

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

·      När barnen får möjlighet att lära sig processen kring att ta hand om ett levande djur. Vilka resurser som krävs samt hur man tar hand om olika levande varelser för att de ska må bra.

·       

Målet når vi genom att

·      Ha både spontana och planerade undervisningstillfällen. Vi kommer att dela in barnen i mindre åldersgrupper för att alla ska få möjlighet att vara delaktiga. Vi pedagoger ska vara lyhörda och fånga barnens frågor och förkunskaper under dagens alla timmar.

·        

 

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

………………..

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

·      ”Förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

·      Utveckling sker när barnen ges möjlighet att förstå samband i hur vår mat kan ges vidare till andra djur istället för att slängas. Utveckling sker också när barnen ges förutsättningar att få utforska och vistas ute i vår närmiljö.

 

Målet når vi genom att

·      Vi ger barnen förutsättningar att få närvara vid skötsel av hönsen och den/de vandrande pinnarna. Vi kommer att deltaga i den årliga skräpplockarpromenaden, vi tar in naturmaterial på avdelningen och använder dessa i skapande aktiviteter på olika sätt.

 

 

 

BARNS INFLYTANDE

Syfte

……

 

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

·      ”Förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan”.

 

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att:

·      Vi ska ge barnen förutsättningar att förstå vikten av att vara rädd om materialet på avdelningen och på våra gemensamma utrymmen på förskolan. Vi hjälper barnen att vara bra kompisar, vi stöttar i konflikter och finns nära barnen.

 

 

 

Målet når vi genom att

·      Vi utmanar barnen i att hjälpa till att plocka undan. Att de ska städa upp efter en aktivitet innan de byter till en annan. Barnen ska ges möjlighet att förstå och kunna deltaga i diskussioner som handlar om att sätta ord på känslor.

 

 

 

 

 

VERKSAMHETSMÅL

 

Syfte

 

Då det systematiska kvalitetsarbetet är en viktig del av vårt arbete vill vi att detta ska lyftas upp och arbetas vidare med. Utifrån föregående års mål, utvärderingar och analys har vi valt ut följande mål.

 

Mål

Arbetslaget ska

·      Kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner samt Matildaskolans förskoleplan.

 

 

Målkriterier

Utveckling pågår när varje pedagog utvecklar sin förmåga att

·      genom diskussioner och reflektioner utveckla arbetssättet

·      hitta rutiner för reflektion och dokumentation

·      dokumentera barnens lärande i projektet / på projektväggen på avdelningen

 

Målet når vi genom att

·      pedagogerna varje vecka reflekterar över målen i avdelningsplanen utifrån reflektionsprotokoll

·      observera och kartlägga barnens intresse och behov

·      dokumentera barnens utveckling och lärande, individuellt och i grupp

·      varje månad gör en avstämning kring vad man hunnit med hittills utifrån målen i avdelningsplanen