👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Britain is Great VT21

Skapad 2021-05-24 13:49 i Tunaskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet "Britain is Great" följer läromedlet "Magic 8" men ger också utrymme till egna elevskapande uppgifter.
Grundskola 8 Engelska
Great Britain, Britain, England or the UK - do you know the difference? In this unit we're going to look into some British geography and history as well as culture and lifestyle.

Innehåll

 

Mål

Under arbetsområdet ska du träna dig i att:

 • förstå och tolka talad och skriven engelska, t ex olika dialekter, faktatexter och skönlitterära texter
 • formulera dig i tal och skrift och anpassa språket till olika situationer, syften och mottagare; du kommer till exempel att skriva en text där du redovisar det du har lärt dig om England, Scotland och Wales och även göra en muntlig presentation
 • producera en digital redovisning, som handlar om något som finns i Storbritannien, där du redovisar muntligt 
 • utöka ditt ordförråd inom temat

Arbetssätt (det här kommer vi att arbeta med)

Text assignment

 • booklets "There Will Always Be an England", "Wales-a UK country with a strong national identity", and "The Land of Clans, Kilts, Bagpipes, and Haggis"

Listening Activities

 

 • Interviews with people from England, Scotland, and Wales

Make a presentation of a topic

In this assignment you will research and present something from Great Britain. It could be famous sights, people, cities, etc..

Redovisning (det här ska du göra)

 • visa muntlig aktivitet på lektionerna
 • en muntlig presentation
 • en hörförståelse
 • en skriftlig uppgift

Bedömning

Se matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Visad kunskap / Engelska Tunaskolan i Lund

Kunskapsmatris i engelska

Grundläggande nivå
Utvecklad nivå
Välutvecklad nivå
Förstå tal
Hörförståelse
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i talad engelska i måttligt tempo i olika genrer.
Förstå skrift
Läsförståelse Visar du i det material du väljer ut till din presentation
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Formulera sig i skrift
Skriftlig uppgift
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Redogöra, diskutera och agera
Skriftlig uppgift
Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Formulera sig i tal
Muntlig presentation Kommer inte att bedöma
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Diskutera och jämföra
Muntlig och skriftlig presentation
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.