👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Uppställning addition och subtraktion + mäta

Skapad 2021-05-24 14:51 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 2 Matematik
Vi jobbar vidare med addition och subtraktion med uppställning samt meter, centimeter, omkrets, kilometer och kilogram.

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • addition och subtraktion med uppställning inom talområdet 0–1000
 • använda minnessiffra vid addition 
 • växla vid subtraktion 
 • meter och centimeter
 • mäta omkrets
 • kilometer och meter
 • kilogram och gram
 • huvudräkningsuppgifter till kapitlets innehåll 

 

 •  

    

HUR?

 • Vi lyssnar på en berättelse som handlar om det vi ska jobba med. 
 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.
 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.
 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 
 • Vi jobbar med elevböckerna.
 • Vi använder laborativt material som tex. klossar, talkort, hundraruta m.m. 

 

VARFÖR?

 • Du ska få kunskap hur du räknar addition och subtraktion med uppställning både med och utan minnessiffra
 • Du ska kunna göra en beräkning från entalen och uppåt
 • Du ska kunna växla från tiotalen när båda siffrorna är tvåsiffriga
 • Du ska kunna räkna problemlösning med rätt strategi och räknesätt 

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt på lektionerna.
 • Mattediagnos

 

Ämnesspecifika ord: uppställning, låna, växla, meter, centimeter, omkrets, kilometer, kilogram, multiplikation