👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sannolikhet och statistik, kapitel 5, 8J

Skapad 2021-05-24 14:47 i Berzeliusskolan Linköping
Grundskola 7 – 9 Matematik
Vad är möjligt och vad är inte möjligt? Kommer tåget fram i tid? Blir det regn i morgon? Vi bedömer ständigt risker eller chanser för att olika händelser ska inträffa. På finansmarknaden sker bedömningar om värdet av en aktie kommer att gå upp eller ner. Försäkringsbolagen bedömer olycks- och skaderisker utifrån statistik för att kunna sätta rätt pris på försäkringar. I det här kapitlet får du lära dig om hur sannolikhetsläran kan användas för att matematiskt beskriva och bedöma risker och chanser. Du får också lära dig mer om diagram och hur man kan beskriva statistik med hjälp av spridningsmått.

Innehåll

Samband och förändring

När: VT 2021, v. 17-23                                                                                                                                

Arbetsområdets innehåll 

 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. 
 • Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
 • Likformig sannolikhet och metoder för att beräkna sannolikheten i vardagliga situationer.
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.

Studiematerial    

 • Prio s. 170-223
 • Nivå 1: behandlar grunderna inom bråk och procent 
  Nivå 2: behandlar målen för kunskapsmål E och till viss del C. 
  Nivå 3: innehåller mer utmanande uppgifter med högre svårighetsgrad. 
 • Arbetsbok Prio s. 91-108
 • Genomgångar 
 • NOMP
 • Annat utdelat material 
 • NE, digitalt läromedel
 • Material som tillhandahålls via Google Classroom.
 • Övningsmaterial
 • Mini-whiteboard
 • Filmer
 • Aktiviteter, kahoot, quizlet, m.m.
 • Kan du?

Arbetssätt

 • Du ska välja din ambitionsnivå och kunna redogöra för de kriterier som finns bifogade. 
 • Du ska vara närvarande och anteckna/lyssna/diskutera på genomgångar. 
 • Planera arbetet med din lärare. 
 • Vara aktiv vid problemlösningar och diskussioner. 
 • EPA
 • Gruppuppgifter
 • Enskilda övningsuppgifter
 • Digitala hjälpmedel  

Bedömning

 • Formativ bedömning under arbetets gång
 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt både muntligt och skriftligt till exempel genom diskussioner både i helklass och i mindre grupper
 • Skriftlig bedömning, kan exempelvis vara exitpass, läxförhör, Kan du? begreppstest, kapitelprov, bedömningsuppgift, iamantdiagnoser
 • Summativ bedömning: vi avslutar med en inlämningsuppgift

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hur kombinatoriska principer kan användas i enkla vardagliga och matematiska problem.
  Ma  7-9
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur lägesmått och spridningsmått kan användas för bedömning av resultat vid statistiska undersökningar.
  Ma  7-9
 • Bedömningar av risker och chanser utifrån datorsimuleringar och statistiskt material.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9