👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 6: leva tillsammans

Skapad 2021-05-24 14:54 i Landvetterskolan Härryda
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
I det här arbetsområdet inom ämnet religion, kommer vi att diskutera identitet och livsfrågor. Vi kommer att fundera över vad en bra kamrat är, hur man kan stötta en kompis som verkar ledsen och hur man kan tänka i olika etiska frågor.

Innehåll

Innehåll

Vi kommer att arbeta med att läsa om olika livsfrågor, t ex vad som är viktigt i livet och vad det innebär att vara en bra kamrat. I texterna vi möter stöter vi på några etiska begrepp, som t ex rätt, orätt, jämlikhet, solidaritet m fl. Vi tar upp vardagliga moraliska frågor som rör identitet och roller, jämställdhet, utanförskap och kränkning. Dessutom diskuterar vi exempel på vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott. Under arbetsområdet repeterar vi också vad de fem världsreligionerna (judendom, kristendom, islam, hinduism, buddhism) kan ha för betydelse för människor när det kommer till olika livsfrågor.

Konkreta mål

Målet med undervisningen är att du ska kunna:

  • redogöra för samt diskutera hur de stora världsreligionerna skildrar livsfrågor i olika sammanhang samt,
  • resonera kring vad dessa skildringar kan betyda för människor.
  • resonera kring vardagliga moraliska frågor, som rör t ex jämställdhet, utanförskap, kränkning, samhörighet och ansvar.
  • resonera kring vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  • använda några, för arbetsområdet, viktiga begrepp i dina resonemang. 

Undervisning

Vi kommer att använda oss av vårt läromedel PULS religion, för att möta fakta samt diskussionsfrågor kring innehållet. Vi kommer att utgå från faktafilmer och diskutera samt arbeta med innehållet på olika sätt. Vi söker efter fakta på internet och resonerar om källornas och informationens användbarhet.