👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL för studiedag November

Skapad 2021-05-24 15:10 i Förskolan Linnean Falun
Förskola
Mall för studiedag i November. Detta dokument används som underlag för UPPFÖLJNING av vår pedagogiska planering utifrån barnens deltagande i våra styrda och spontana undervisningstillfällen samt i vår utbildning generellt och sammanfattas i barnens individuella LÄRLOGGAR.

Innehåll

 

 

Lärlogg (sker löpande, kan delas med barn, grupp & vh)

Titta igenom barnens individuella lärloggar för att se vad dokumentationen visar. Anteckna ner en sammanfattning och hur vi kan arbeta för att stötta barnet i sin utveckling. Sammanfattningen läggs upp som enskilda lärloggar. 

1. Vilka behov och intressen ser vi hos barnen/barnet? (Må bra-hjulet)

2. Vad kan/gör/säger barnen/barnet nu?

- Hur löser barnen/barnet dagliga rutiner?

- När, var och vad leker barnen?

- Hur deltar barnen/barnet i målstyrda aktiviteter?

3. Vad ser ut att vara mest intressant, roligt och meningsfullt och hur ska vi fortsätta utmana och stimulera barnen/barnet för fortsatt utveckling och lärande?

 

Hämta underlag och ta stöd ur dokumentation och reflektion som ni gjort för att svara på frågorna här ovan.

 

Analys (av planering sker på studiedagar, bara för personal)

Granska dokumentation, analysera och dokumentera:

-          Är vi på rätt väg, vilken utveckling kan vi se, blev det som vi tänkt, hur har vi vuxna deltagit, vad är vi mest nöjda med, vad kunde vi gjort annorlunda?

o   Hur har våra rutiner fungerat?

o   Hur har vår organisation/tid för lek fungerat?

o   Hur har våra målstyrda aktiviteter fungerat?

 

SÄRSKILT FOKUS: Hur har lärmiljön fungerat, var den tillräckligt tillgänglig och inspirerande

 

-          Hur går vi vidare?

o   Vilka förändring behöver vi göra i vår organisation, struktur eller planering?

o   Hur ska vi tillvarata barnens/barnets behov, intressen, uppfattningar och åsikter?