👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmanalys Svenska

Skapad 2021-05-24 15:17 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Svenskämnet ska ge möjligheter till filmupplevelser och till att skriva och diskutera kring film. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig hur du analyserar filmer. Du får lära dig den vanligaste analysmetoden, den så kallade "dramaturgiska metoden".
Grundskola 7 – 8 Svenska
Svenskämnet ska ge möjligheter till filmupplevelser och till att skriva och diskutera kring film. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig hur du analyserar filmer. Du får lära dig den vanligaste analysmetoden, den så kallade "dramaturgiska metoden".

Innehåll

Övergripande mål

Det övergripande målet för detta arbetsområde är att du får träna på och utveckla förmågan att:

 • Din förmåga att föra resonemang om budskapet i filmer
 • Din förmåga att samtala och diskutera det ni ser i filmerna.
 • Din förmåga att analysera filmers uppbyggnad

Undervisningen

Vi kommer att gå igenom hur en filmanalys går till och vad den dramaturgiska metoden innebär. Vi kommer sedan tillsammans träna på att analysera en film. Ni kommer också läsa om hur en filmanalys går till och se olika kortfilmer.

Bedömningen blir att se en kort- eller långfilm och analysera filmen utifrån ett analysschema. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Filmanalys Svenska 8L

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tolka & resonera om budskap
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i filmen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan ses mellan raderna i filmen.
Du kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan ses mellan raderna eller är dolda i filmen.
Ge omdömen om texter/filmer
Du kan ge enkla omdömen om filmers innehåll och uppbyggnad utifrån den dramaturgiska modellen.
Du kan ge utvecklade omdömen om filmers innehåll och uppbyggnad utifrån den dramaturgiska modellen.
Du kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om filmers innehåll och uppbyggnad utifrån den dramaturgiska modellen.
Samtala och diskutera
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Du kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.