👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

MALL för studiedag Mars

Skapad 2021-05-24 15:29 i Förskolan Linnean Falun
Förskola
Mall för studiedag i Mars. Detta dokument används som underlag för UPPFÖLJNING av vår pedagogiska planering utifrån barnens deltagande i våra styrda och spontana undervisningstillfällen samt i vår utbildning generellt och sammanfattas i barnens individuella lärloggar.

Innehåll

 

 

 

Lärlogg (sker löpande, kan delas med barn, grupp & vh)

Titta igenom barnens individuella lärloggar för att se vad dokumentationen visar. Anteckna ner en sammanfattning och hur vi kan arbeta för att stötta barnet i sin utveckling. Sammanfattningen läggs upp som enskilda lärloggar. 

1. Vilka behov och intressen ser vi hos barnen/barnet? (Må bra-hjulet)

2. Vad kan/gör/säger barnen/barnet nu?

- Hur löser barnen/barnet dagliga rutiner?

- När, var och vad leker barnen?

- Hur deltar barnen/barnet i målstyrda aktiviteter?

3. Vad ser ut att vara mest intressant, roligt och meningsfullt och hur ska vi fortsätta utmana och stimulera barnen/barnet för fortsatt utveckling och lärande?

Reflektion (på planering och lärlogg sker löpande, bara för personal)

Granska dokumentationen, reflektera och dokumentera:

-          Vad tänker jag om det vi gjort, sett eller hört?

o  Vad är jag nöjd med, vilka ev svårigheter har jag stött på, vad behöver jag förändra?

 

Analys (av planering sker på studiedagar, bara för personal)

Granska dokumentation, analysera och dokumentera:

-          Är vi på rätt väg, vilken utveckling kan vi se, blev det som vi tänkt, hur har vi vuxna deltagit, vad är vi mest nöjda med, vad kunde vi gjort annorlunda?

o   Hur har våra rutiner fungerat?

o   Hur har vår organisation/tid för lek fungerat?

o   Hur har våra målstyrda aktiviteter fungerat?

 

SÄRSKILT FOKUS: Ser vi någon skillnad i flickors och pojkars intresse? Vad kan det bero på?

 

 

-          Hur går vi vidare?

o   Vilka förändring behöver vi göra i vår organisation, struktur eller planering?

o   Hur ska vi tillvarata barnens/barnets behov, intressen, uppfattningar och åsikter?