👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Babblarna

Skapad 2021-05-24 16:09 i 093201 Förskolan Sagolandet Stockholm Norrmalm
Förskola
Varje babblarna symboliserar olika ämnesområden i läroplanen som vi arbetar utifrån i vårt projekt. Bobbo - Motorik, Babba - Språkutveckling, Bibbi - Matematik, Doddo - Värdegrund, Dadda - Naturvetenskap, Diddi - Skapande

Innehåll

Styrdokument vi utgår ifrån:

- Läroplanen

- Barnkonventionen

 

Syfte: 

 Barnen har visat intresse för Babblarna.

 

Mål:

Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet

 

Delmål: (skapa tre tydliga delmål utifrån övergripande läroplansmål)

Fördjupa barnens kunskaper kring babblarnas olika ämnesområden genom att planera aktiviteter som barnen får vara delaktiga i och utforma. 

 

Exempel på litteratur:

Alla böcker med Babblarna.

 

 

Arbetssätt: (beskriv hur ni ska gå tillväga för att arbeta med målen. Utgå ifrån ett inkluderande förhållningssätt samt planera aktiviteter utifrån temat)

Exempelvis kan området kring ämnesområdet naturvetenskap undervisas genom experiment.

Matematik, barnen får räkna vid varje samling, samtala och leta efter olika former i rummet.

Skapande, utifrån projektet får barnen skapa babblarna med hjälp av olika tekniker.

Värdegrundsarbetet genomsyrar hela verksamheten och är grunden för hela arbetet.

Motorik, barnen blir utmanade i både sin grov och finmotorik. Utflykter, dans, pyssel och fria lek.

 

Exempel på lek:

Vi pedagoger är medforskande och visar intresse för barnens lek.

Det förhållningssätt vi arbetar utifrån är inbjudande, positivt och visar nyfikenhet på ett lekfullt sätt.

Det är av vikt att vi går ner på barnens nivå och ser det utifrån deras perspektiv.

 

Reflektion: (Gå igenom frågorna på er reflektionstid. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vad visar barnen intresse för och hur uttrycker de det?

Nu när verksamheten mestadels är utomhus har barnen visat intresse för vattenlek.

Barnen springer fram till baljan där vattnet finns.

Nu har vi även utnyttjat vattenrummet där barnen får utforska vattnet.

 

2. Vilket förändrat kunnande ser vi hos barnen?

Barnen kan säga alla babblarna och vilken färg de har.

De har även fått kunskaper om hur gamla de är, vart de bor och vilka leksaker som tillhör vilken babblare.

 

3.  Vad ska miljön innehålla för att väcka barnens intresse i projektet?

Material som de kan pyssla med, babblare samt sommarskuggan framme som de kan leka med.

Vi har laminerat babblarna och sommarskuggan som de barnen kan göra sagor med.

Det ska finnas plats för vila, rörelse och sinnesintryck. Barnen har ett bibliotek där babblarna böckerna finns som barnen kan läsa i samt ljuspuckar och ficklampor för att utforska ljuset.

 

 

4. Finns det något som vi kan utveckla?

Då verksamheten mest är utomhus kan vi ta ut babblarna böckerna oftare, ateljé där inspirationsbilder på babblarna finns. I sandlådan kan vi ordna kalas för babblarna som fyllt år.

 

5. Planering framåt? Vad vill vi utveckla?

Barnen som uppskattar att läsa böcker kan få läsa för babblarna.

Utmana barnen i sin språkutveckling genom att ta fram böckerna oftare.

Barnen kan själva få dramatisera ifrån de böcker vi läser.

 

Analys: (Gå igenom frågorna i december och maj. Använd ytan under planeringen "Reflektion och analys" när ni svarar på frågorna.)

 

1. Vilka framgångsfaktorer har vi sett?

 

2. Är det något vi hade kunnat göra annorlunda?

 

3. Ser vi någon skillnad mellan pojkar och flickor / Äldre och yngre barn?

 

4. Hur går vi vidare?