👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2021-05-24 16:37 i Duveds skola Åre
Grundskola 2 Matematik
* Räkna med enheterna cm, m, km, g och kg * Räkna med uppställning * Mäta omkrets

Innehåll

Målet med kapitlet

Målet med kapitlet är att de ska kunna:

* Räkna med enheterna cm, m, km, g och kg * Räkna med uppställning * Mäta omkrets

 

Hur arbetar vi med området i skolan?

Till varje avsnitt finns en digital genomgång som vi inleder varje mattelektion med. Vi repeterar, förtydligar och löser uppgifter tillsammans på tavlan. Eleverna arbetar med blandade uppgifter i matteboken. Till varje avsnitt finns det två bas-sidor som alla arbetar med. Därefter väljer eleverna antingen att arbeta med öva-sida om de känner att de behöver öva mera alternativt att arbeta med en pröva-sida om de vill ha lite mer utmaningar. Eleverna arbetar även med olika mattespel. Eleverna arbetar ibland även i par för att ge dem möjlighet att diskutera och sätta ord på olika lösningsalternativ.

 

Hur bedömer vi eleverna?

Vi bedömer eleverna löpande under lektionerna samt genom en diagnossida som eleverna gör enskilt i slutet av arbetsområdet. 

 

Hur kan ni stötta ert barn hemma?

 

Öva på Skolplus. Gå in på www.skolplus.se (anv.namn: Duvedskola, lösen: vm2019), välj fliken "matematik". Där finns olika spel och övningar.