👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konflikter

Skapad 2021-05-24 20:41 i Mälarhöjdens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap Historia Religionskunskap Geografi
När du hör ordet konflikt får du säkerligen upp en bild i huvudet av det du för tillfället har som en aktuell konflikt. Kanske ett bråk med en kompis, en situation i fotbollslaget, samernas rättigheter eller ett inslag från utrikesnyheterna?

Innehåll

Vi ska tillsammans närma oss en gemensam definition av en konflikt så som den används internationellt. Ni kommer att få exempel på konflikter presenterade för er och även andra delar av det internationella arbetet som rör konflikter, till exempel folkrätt och fredsbevarande. I den andra delen av momentet ska alla göra en individuell fördjupning av en konflikt; pågående, avklingande eller framväxande. Därefter kommer vi gemensamt att se en film som berör en konflikt.

Efter det här avslutande SO-momentet ska du kunna besvara följande frågor med hjälp av ”din” konflikt som du fördjupat dig i.

 • Hur ser nutida konflikter ut?
 • ·       Vilka bakomliggande orsaker finns det?
 • ·       Vilka organisationer jobbar med konfliktlösning, förebyggande av konflikter och återuppbyggandet efter konflikter?
 • ·       Hur kan framtida konflikter komma att se ut?

Arbetssätt och material

Den första delen kommer att bestå av genomgångar och övningar som varvas med några dokumentärer och tidningsartiklar. Sidhänvisningarna i lektionsplaneringen är till Historia Utkik.

Den andra delen där ni ska göra ett eget arbete bygger på att ni själva undersöker en konflikt. Här utgår ni från vissa böcker som finns i klassrummet och allt den information som finns på nätet. En separat instruktion för det här arbetet kommer att delas ut vecka 18 men börja gärna fundera på en konflikt redan nu.

Bedömning

 

Du ska välja en konflikt att studera på djupet som ska redovisas skriftligt eller muntligt. Kravet är att konflikten ska ha två perspektiv: historisk bakgrund och påverkan på samhället. Du måste själv fundera på vilket SO-ämne du vill rikta in dig på för att kunna bedömas mer i det ämnet än i de andra. Det är bra att tänka på detta vid val av konflikt. Du kan välja ditt paradämne eller din akilleshäl…

Vecka

Innehåll

Övrigt

18

Introduktion: genomgångar och övningar

·         Konfliktbegreppet

·         Folkrätten

·         Folkmord

·         Olika typer av konflikter

·         Konsekvenser av konflikter 

Utkik s 158-159, 202, 258-261, 314-337, 342, 344-349

19

Övning i helklass och påbörja eget arbete 

To/fre: LOV

20

Eget arbete 

Mån: studiedag

21

Eget arbete, muntliga redovisningar påbörjas under veckans sista lektion 

 

22

Måndag sista dag för inlämning/redovisning av eget arbete

Spelfilm med koppling till en konflikt 

 

23

Forts spelfilm

To: schemabryt

Fre: avslutning

Konflikter och framtida utmaningar – Individuell fördjupning

 

Du ska välja en konflikt att studera på djupet. Kravet är att konflikten ska ha två perspektiv: historisk bakgrund och påverkan på samhället. Du ska ta reda på: 

Bakgrund

 • Vad har hänt?
 • Var har det hänt?
 • När började det?
 • Varför?
 • Vilka intressen fanns det då?
 • Vilka aktörer var en del av konflikten?

Nutid

 • Hur är situationen just nu?
 • Hur påverkas dagens samhälle?
 • Vilka intressen finns det idag?
 • Vilka aktörer är en del av konflikten?
 • Vad har gjorts för att lösa konflikten?

Framtid

 • Hur tror du att konflikten kommer att utvecklas?
 • Varför tror du det?

När du arbetar ska du ha så många av ovanstående frågor som möjligt i åtanke för att kunna ge en så tydlig bild som möjligt av konflikten.

Du kan använda de böcker som finns i klassrummet och den information du hittar på nätet. Tänk på att utgå från BÄST (beroende, äkthet, samtid och tendens) när du väljer mellan olika källor. Tänk på att du via digitala resurser på skolplattformen har tillgång till både NE.se och Landguiden.

Du kan själv välja hur du vill redogöra för din konflikt:

 • ·         Skriftligt med max 750 ord, skrivs i DigiExam måndag vecka 22
 • ·         Presentation med Power Point inför klassen, from torsdag vecka 21
 • ·         Muntligt för Josefina, from torsdag vecka 21 enligt överenskommelse

 

Planering

19

Introduktion till eget arbete

20

Eget arbete

21

Eget arbete, muntliga redovisningar påbörjas under veckans sista lektion

22

Måndag sista dag för inlämning/redovisning av eget arbete

 

Alla ska, oavsett redovisningsform, lämna in en källförteckning (max 250 ord) med en källkritisk motivering till valet av källor. Den skriver ni i Teams under vecka 19-21 när ni använder de olika källorna.