👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektberättelse VT21

Skapad 2021-05-25 07:32 i 185371 Förskolan Sagoskogen Stockholm Farsta
Förskola
Det här är Farstas mall för projektberättelse. Radera stödmaterialet i texten när projektberättelsen är färdig.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att vi tillsammans med barnen knyter ihop och visa de processer som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till vårdnadshavarna. 

 

Projektberättelse:

Vi började projektet med "Kroppen-Hälsa" för att barnen var så ivriga med att visa sina färdigheter med kroppen. De ville visa vad de kunde göra: stå på ett ben, hoppa, göra kullerbyttor m.m.  Vi såg att det här är något som låg nära dem så vi tänkte att det kan vara ett bra ämne att ha som projekt. Vi började med att utmana barnen på olika sätt att våga göra något mer med kroppen. Vi höjde ribban alltmer ju skickligare barnen blev och behärskade med kroppen. Vi "tränade" kroppen på olika sätt när vi gick till parken, skogen, på förskolan både ute och inomhus. Temat var:JAG KAN. Vi utgick från några artiklar från FN:s Barnkonvention . Barnen var ivriga att ta till sig utmaningarna. Så småningom gick vi över till att prata om vad som är bra att äta för att kroppen ska må bra och utmanade barnen till att smaka på produkter de inte var vana att äta. Vi hade en gemensam dag på förskolan då vi smakade exotiska frukter och grönsaker och barnen ville gärna prova. En del frukter kände de igen, andra inte. Vi fortsatte vår projektarbete med att prata om olika känslor. Vi började med känslan "Glad" och barnen visade hur man ser ut då man är glad och berättade vad som gjorde dem glada. Vi arbetade med en känsla en vecka i taget Vi hade känselkort uppe på samlingar där barnen beskrev olika känslor. Vi läste mycket böcker om olika känslor och hur man känner sig i olika utsatta situationer. Barnen fick rita och titta i spegeln på hur de såg ut när de var glada, arga osv..De fick rita färger som de tyckte var glada, arga....Vi lyssnade på "glad " respektive "arg" musik....

Vårterminen började vi med att titta på "Djuren på Djuris" som behandlar värdegrundsfrågor utifrån  Barnkonventionen. Programmen var ca 15 minuter långa och barnen var väldigt intresserade av att titta på och diskutera dessa program. De ville se flera avsnitt flera gånger ibland Ämnen som behandlades i dessa program låg väldigt nära barnens vardag. Vi gjorde ett uppehåll från att arbeta med projektet förutom rörelse då vi fokuserade oss på att göra experiment tillsammans med barnen. En del av dessa gjorde vi utifrån Alfons bok om experiment. Barnen var väldigt intresserade av de olika experimenten och riktigt duktiga. Vi fokuserade också på att arbeta med digitala medel så att alla barn skulle få prova programmering, prova robotmusen, göra sagor digitalt. Detta gjordes i små grupper.

Vi fortsatte sedan med projektet genom att titta på film , rita och måla och prata om de inre organen i kroppen. Vart tar maten vägen? Hur andas vi? Vad finns egentligen inuti kroppen? Benen i kroppen? Barnen fick göra hypoteser om vad de trodde och sedan tittade vi på filmer om organen och såg vad som stämde med deras hypoteser.  Vi hade många intressanta diskussioner. Vi avslutade med att prata om hjärnan och dess funktion. Vi gjorde praktiska övningar och "lerhjärna" för att åskådliggöra vad som händer med hjärnan då vi rör på oss, att hjärnan faktiskt utvecklas när vi rör på oss och hur viktigt det är med rörelse . och i den vevan började vi med att ha regelbundna rörelsepass(tabata) på avdelningen vid två tillfällen varje dag. Före lunch och före mellanmål. Tabata är numera ett begrepp på Snickerboa 

 
 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18