👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vecka 21 Jordgubben

Skapad 2021-05-25 07:45 i Påarps förskola Helsingborg
Förskola
Fokus på veckan kommer att vara på hur man är en bra kompis samt utveckla barnens lärande kring deras sinnen.

Innehåll

Mål:

1. Dramatisera kompisboken (boken: dela med sig). Fokusera på hur man är en bra kompis.

2. Barnen ska få använda sina olika sinnen i olika aktiviteter. Vi ska diskutera de olika sinnena och utveckla barnens lärande kring dem.

Syfte:

1. Syftet med att dramatisera kompisboken är att barnen ska få uppleva berättelsen på ett nytt och annorlunda sätt, och då genom teater som uttrycksform. Med det det valda tillvägagångsättet vill vi ge barnen en upplevelse, men också att de ska få uppleva en konstform som de senare kan relatera till och själva vilja använda som uttrycksform. Förutom att vi vill ge barnen en upplevelse vill vi även att dramatiseringen utvecklar deras lärande kring bokens innehåll och låta barnen själva dramatisera handlingen. Barnens språkförståelse och fantasi utvecklas samt samspel med varandra. Vi vill förmedla vikten av samspel, kommunikation och empati, och syftet är att barnen ska få en förståelse för hur viktigt det är att inkludera alla kompisar i gruppen.

2. Syftet är att barnen ska få en förståelse för de olika sinnen och hur de kan använda sig av dem. Vidare är syftet att barnens kroppsuppfattning och sinnena utvecklas.