👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

21-22 Kga SKA O,U&L: Teknik

Skapad 2021-05-25 12:20 i Ängens förskola Karlskoga Förskolor
Förskola
Teknik

Innehåll

Planering (mål)

Vad ska vi ge barnen förutsättningar att utveckla?

På Ängen ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen.

 

Varför ska vi arbeta med detta?

På Ängen vill vi ge barnen möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering som de möter i vardagen. Vi vill även ge barnen möjlighet att utforska teknik runt omkring oss i vår närmiljö och sätta ord på det de ser och upplever.

 

Hur arbetar vi?

På Ängen får barnen möjlighet att bygga, konstruera och skapa med olika tekniker, material och redskap. Vi använder oss av digitala läroverktyg som stöd i vårt utforskande. Pedagogerna är närvarande och lyhörda medforskare som möter och söker svar på barnens olika frågeställningar.

 

 

Reflektion (resultat, reflektion/analys och åtgärder)

 

Resultat/måluppfyllelse

Vad har barnen utvecklat/lärt sig? Vad har pedagogerna utvecklat/lärt sig? Resultat av pedagogisk dokumentation, enkäter och samtal med vårdnadshavare och barn.

 

Reflektion och analys

Varför fick vi detta resultat? Hur har förskolan tillgodosett barnens möjlighet till utveckling/lärande? Pedagogens betydelse för resultatet. Miljöns utformning. Undervisningsmetoder som varit gynnsamma/mindre gynnsamma.

 

Åtgärder för utveckling

Vilka förändringar behövs i utbildningen/ undervisningen (struktur, förhållningssätt, miljö och), på lång/kort sikt?