👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Bedömningsstöd taluppfattning skriftligt (Åk 2 VT)

Skapad 2021-05-25 18:25 i Vessigebroskolan Falkenberg
Skriftligt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 2, följer skolverkets matriser.
Grundskola 2 Matematik
Detta bedömningsstöd är skapat utifrån Skolverkets Bedömningsstöd i taluppfattning vårterminen årskurs 2.

Innehåll

L = Låg nivå 

M = Mellannivå

H = Högre nivå

 

Matriser

Ma
Matematik - Bedömningsstöd taluppfattning (Åk 2 VT)

Lägre nivå
På väg mot godtagbara kunskaper
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
Mer än godtagbara kunskaper
Talraden - före
L/M/H = uppgift 1a
Jag kan talens grannar (0-25)
Jag kan talens grannar (0-170)
Jag kan talens grannar (0-2110)
Talraden - efter
L/M/H = uppgift 1b
Jag kan talens grannar (0-25)
Jag kan talens grannar (0-170)
Jag kan talens grannar (0-2110)
Talföljd
L/M/H = uppgift 2 H = uppgift 3
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet (0-15)
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet (0-20)
Jag kan fortsätta en talföljd inom talområdet (0-350) samt förklara hur jag har tänkt
Tallinje
L/M = uppgift 3 H = uppgift 4
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-20)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-75)
Jag kan sätta ut rätt tal på en tallinje (0-1000 samt bråktal)
Dela upp tal
L = uppgift 4
Jag kan dela upp tal inom talområdet (0-10)
Storleksordna tal
L = uppgift 5 M = uppgift 4
Jag kan storleksordna tal inom talområdet (0-35)
Jag kan storleksordna tal inom talområdet (0-235)
Beräkna (L)/likhetstecknets betydelse (M/H)
Addition L = uppgift 6 M/H = uppgift 5
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet (0-20)
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet (0-10)
Jag kan göra beräkningar med addition inom talområdet (0-35)
Beräkna (L)/likhetstecknets betydelse (M/H)
Subtraktion L = uppgift 7 M = uppgift 6 H = uppgift 5
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet (0-15)
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet (0-10)
Jag kan göra beräkningar med subtraktion inom talområdet (0-50)
Beräkna
Multiplikation M = uppgift 7 H = uppgift 6
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet (0-10)
Jag kan göra beräkningar med multiplikation inom talområdet (0-40)
Beräkna
Division H = uppgift 7
Jag kan göra beräkningar i division inom talområdet (0-1000)
Likhetstecknets betydelse (L)
Göra beräkningar där likhetstecknet har olika placering L = uppgift 8
Jag kan göra beräkningar i addition och förstår likhetstecknets betydelse inom talområdet (0-10)
Problemlösning
M = uppgift 8/9 H = uppgift 8/9
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet (0-100)
Jag kan lösa textuppgifter inom talområdet (0-1000)
Beräkna - skriftliga räknemetoder
H = uppgift 10
Jag kan använda skriftliga beräkningsmetoder i addition och subtraktion och visa hur jag tänker (0-100)