👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Reportage åk 5

Skapad 2021-05-25 21:28 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 5 Svenska som andraspråk Svenska
Du har nu intervjuat en person om dess arbete. Dags att vara reporter och skriva ett spännande reportage!

Innehåll

Reportage

Vad är ett reportage?

Ett reportage är en lite längre artikel. Det kan handla om vad som helst men jämfört med en vanlig nyhetsartikel känns ett reportage mer levande. Miljöbeskrivningar och intervjuer med människor är två viktiga delar i ett bra reportage.

Vad ingår i ett reportage?

Precis som andra artiklar består ett reportage av en rubrik, en ingress och brödtext. Med ingress menar man den korta, ofta fetade inledningen. Resten av texten (förutom mellanrubrikerna) kallas för brödtext.

Vad är en ingress?

En bra ingress är otroligt viktig för ett reportage. Ingressen är ofta det första man läser och du måste skriva en ingress som lockar människor att läsa hela din artikel. En ingress fungerar lite grann som en sammanfattning av din text. Den ska ge en bild av vad reportaget handlar om. Men avslöja inte för mycket – då behöver ju inte läsaren bry sig om att läsa resten av din artikel! Din ingress ska inte vara mer än tre meningar lång.

Vad är brödtext?

Innehållet mellan dina underrubriker. Att skriva reportage påminner om att lägga pussel. Du sitter med en hel massa bitar: citat, miljöbeskrivningar och faktauppgifter, som du ska hitta rätt plats för. Prova att byta plats på pusselbitarna emellanåt och se vad det får för effekt.

 

Glöm inte skriva vem som är reportern, nämligen du.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll, väl fungerande struktur samt och god språklig variation.
  Sv  A 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
  Sv  A 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  A 6
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade beskrivningar, egna formuleringar och god användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  A 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett ändamålsenligt och effektivt sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  A 6

Matriser

Sv SvA
Reportage

---->
---->
---->
Rubrik
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Det finns en rubrik
Det finns en passande rubrik.
Det finns en passande rubrik som lockar till vidare läsning. Gärna lite fyndigt formulerad.
Ingress
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Har skrivit en kort men fungerande ingress i fetstil
Har skrivit en intressant ingress som sammanfattar innehållet i reportaget. Ingressen är i fetstil
Har skrivit en intressant ingress i fetstil. Ingressen sammanfattar min intervju bra. Ingressen lockar till vidare läsning.
Sammanställa
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
 • Sv  A 6
Har sammanställt intervjun ganska bra.
Har sammanställt intervjun bra. Ger en tydlig bild av yrket.
Har sammanställt intervjun bra. Ger en väldigt tydlig bild av yrket.
Interpunktion, stavning och meningsbyggnad
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
används på ett ok sätt. Jag behöver jobba mer med detta
används på ett bra sätt. Några fel men det stör inte innehållet så mycket
används perfekt! Något slarvfel kan förekomma
Presens
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Reportaget är ibland skrivet i presens.
Reportaget är oftast skrivet i presens.
Reportaget är alltid skrivet i presens.
Personbeskrivning
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Beskriver vid vid något tillfälle personen i intervjun (utseende/personlighet).
Beskriver vid vid några tillfällen personen i intervjun (utseende/personlighet). Ger en ganska tydlig bild av personen.
Beskriver vid vid några tillfällen personen i intervjun (utseende/personlighet). Ger en tydlig bild av personen.
Miljöbeskrivning
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Beskriver vid vid något tillfälle platsen/miljön för intervjun.
Beskriver vid vid några tillfällen platsen/miljön för intervjun. Ger en ganska tydlig bild av platsen.
Beskriver vid vid flera tillfällen platsen/miljön för intervjun. Ger en tydlig bild av platsen.
Författare i texten
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Författaren skriver vid något tillfälle om sig själv reportaget.
Författaren skriver vid några tillfällen om sig själv reportaget. Kopplar in sig själv på ett ganska naturligt sätt.
Författaren skriver vid flera tillfällen om sig själv reportaget. Kopplar in sig själv på ett naturligt sätt.
Pratminus
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Finns ett direkt tal med talstreck i texten.
Finns två direkta tal med talstreck i texten. De lyfter på ett ganska naturligt sätt textens övriga innehåll.
Finns två eller flera direkta tal med talstreck i texten. De lyfter på ett naturligt sätt textens övriga innehåll.
Avslutning
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Väldigt kort avslut.
Finns avslutning i texten som markerar att reportaget är slut, Ordet "slut" räknas inte.
Finns ett avslut i texten som ger ett naturligt avslut på reportaget.
Namn
Författarens namn finns med i artikeln.
Bild
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
Det finns ingen bild.
Det finns bild som hör ihop med artikelns innehåll. Bildtext finns samt bildkälla.
Det finns bild som tydligt hör ihop med artikelns innehåll. Bra och tydlig bildtext samt bildkälla.
Faktaruta
Det finns en kort faktaruta om yrket.
Det finns en faktaruta om yrket.
Det finns en faktaruta med tydligt innehåll om yrket.