👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur ser vår kropp ut, vad kan vi använda den till?

Skapad 2021-05-26 07:22 i 224631 Förskolan Perrongen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Kroppen. Här är jag. Jag kan.

Innehåll

Vi ser att barnens intresse för kroppen har ökat markant. Barnen sätter ord på, pekar, berättar om sina olika kroppsdelar. 

På våra rörelsepass ges barnen möjlighet att komma med egna förslag på hur man kan röra sig som vi sedan alla kan prova.

De kommer ofta till oss pedagoger med frågor både med ord och gester. Det blir då en återkoppling till vad de lärt. Vi har då också möjlighet att arbeta med undervisningen i spontant uppkomna situationer. Sånger, danser och rörelser som vi arbetat med i projektet hör och ser vi barnen använda i vardagen.

Vi ser att barnen möts och kommunicerar visar, pratar och berättar om sina kroppsdelar, vad de kan, sina erfarenheter och kunskaper. Barnen uttrycker vad de ser och hör samt påpekar dofter och smaker.

Utifrån vad barnen visat intresse för har vi lyft olika fokus och kopplat utmaningar till projektet.

Vi har arbetat med barnens olika sinnen

Vi reflekterar dels i vardagen då kroppen har en central punkt i många situationer tex påklädning. Vi använder IPAD och tittar på bilder från vad vi gjort förra gången och ställer frågor till vad vi gjorde då. Vi frågar, pratar och berättar om vad de olika barnen gjort i sina grupper tex. Vid måltider.

Kopplingar till läroplanen

  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18