👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Division och tal i bråkform

Skapad 2021-05-26 07:51 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola F – 3 Matematik
Pedagogisk planering i arbetsområdet: Division och tal i bråkform Årskurs: 2 Tidsplan: v.21-22

Innehåll

 

Lärmål – vad jag ska lära mig

 • Förstå sambandet mellan multiplikation och division

 • Känna till hur delningsdivision och innehållsdivision fungerar

 • Kunna lösa textuppgifter med hjälp av division

 • Känna till vad bråk är

Förmågor som jag kommer att få utveckla

 • Lösa matematiska problem

 • Använda lämpliga matematiska metoder.

 • Samtala och redogöra mina beräkningar.

 • Använda matematiska begrepp. 

Hur jag ska visa mina kunskaper

 • Skriftliga övningar

 • Muntligt och skriftligt förklara min lösning 

 • Kunna visa vad jag har lärt mig under arbetets gång.  

Undervisning/arbetssätt – hur vi ska arbeta

 • Arbetsboken

 • Genomgångar

 • Film

 • Lärplatta

 • Whiteboards 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.
  Ma  1-3
 • Naturliga tal och enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven visar grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och namnge delarna som enkla bråk.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3