👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bamse v 21

Skapad 2021-05-26 07:43 i Mörarps förskola Helsingborg
Förskola
I Innehåll nedan beskriver ni: Mål och syfte med er undervisning under kommande vecka. Koppla vilka läroplansmål ni planerar att sträva efter denna vecka (2-4 st kan vara rimligt, de ska vara synliga i lärloggen).

Innehåll

Mål: Vi fortsätter att måla med grundfärgerna och använda olika tekniker.

Vi kommer också att lyssna på böcker på svenska, arabiska och engelska.

Vi kommer också att plantera denna veckan tillsammans med barnen.  

Syfte:

Syftet med att använda olika tekniker och arbeta med grundfärgerna är att öka lusten till skapande samt skapa en förståelse för de olika grundfärgerna och uppleva dess blandningsegenskaper. 

Syftet med att lyssna på böcker är för att öka ordförrådet skapa en läsförståelse samt för språkutvecklingen och kan även utveckla barnens fantasi och föreställningsförmåga, talspråk, berättande och förmåga att uttrycka tankar, intresse för bild och text och deras förmåga att förstå sin omvärld.

Syfte: skapa ett intresse för hållbar utveckling och en förståelse för naturens kretslopp. Genom att odla kan barnen följa en växts livscykel från frö till färdig blomma. 

 

 

Kommande vecka reflekterar ni och analyserar för att kunna planera framåt. Veckan efter när ni med bild och text beskrivit barnen och barngruppens lärande går ni tillbaka till planeringen och använder följande frågor i:

Reflektion:

 • vad gick bra,
 • mindre bra,
 • vad fångade barnen,
 • vad behöver vi förändra.
 • är det något i vår pedagogroll vi behöver ändra på?

Analys:

 • varför blev det som det blev när vi gjorde som vi gjorde,
 • hur går vi vidare.

Både reflektion och analys ska vara tydligt kopplade till veckans mål och syfte.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18