👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

bild år 1

Skapad 2021-05-26 10:27 i Krokslättsskolan Mölndals Stad
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk Bild
Ämnet bild handlar om att kunna tillverka, se och använda bilder, både för bildens skull och för att kunna använda bild i andra ämnen. Vi använder ofta bild ihop med andra ämnen, så att du inte alltid tänker på att vi har bild också. Men det är också viktigt att lära sig olika tekniker, olika material och att få pröva själv.

Innehåll

Koppling till övergripande mål och riktlinjer

Ämne/arbetsområde utifrån det centrala innehållet i kursplanerna

Så här kommer vi att arbeta

Du kommer att få arbeta med:

 • lera 
 • blandtekniker, t ex vatten/pastellfärg 
 • färglära 
 • tryckteknik 
 • reklambilder
 • collage
 • textillustrationer
 • perspektiv
 • montage
 • avbildning

Elevens ansvar och inflytande

Du har ansvar för att göra ditt bästa på bildlektionerna och ge dig själv och dina kamrater arbetsro. Det är också ditt ansvar att vara aktsam om ditt och andras material samt våra verktyg och hjälpmedel. 

Dessa kunskapskrav kommer vi att bedöma

I årskurs 1 bedömer vi inte ditt arbete mot läroplanens kunskapskrav, som gäller för årskurs 6. Däremot gör vi en bedömning där vi ser om du är på väg mot målen. Vi tittar också på hur du genomför dina uppgifter. Du bör till exempel kunna använda sax, penslar och andra verktyg på ett i huvudsak riktigt sätt. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Informativa bilder, till exempel läroboksbilder och hur de är utformade och fungerar.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3