👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moral och etik

Skapad 2021-05-26 11:58 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 6 Religionskunskap
Under vecka 21-23 kommer vi att jobba med livsfrågor kopplat till moral och etik. Du kommer att få ett häfte att jobba med där det finns både text och frågor samt diskussionsuppgifter. Du kommer också att jobba med ett häfte med olika etiska dilemman. Vi kommer både att göra uppgifter tillsammans och häftet och vissa gör du på egen hand.

Innehåll

Viktiga begrepp att kunna använda när man resonerar kring olika etiska dilemman:

 • Moral
 • Etik
 • Sed
 • Jämlikhet
 • Jämställdhet
 • Ansvar
 • Empati
 • Kränkning
 • Solidaritet
 • Förlåtelse

Uppgifter

 • Läshäfte Etik

 • Läshäfte Etik

 • Inledande häfte med text, frågor och diskussionsuppgifter

 • Uppgifter om etiska dilemman

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.
  Re  4-6
 • Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Kunskapskrav religion åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Moraliska frågor
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan föra enkla resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Eleven kan föra utvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott. Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.
Etiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven gör då reflektioner som i huvudsak hör till ämnet och använder några etiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och använder några etiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.