👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hydraulik & pneumatik

Skapad 2021-05-26 17:40 i Djupedalskolan Härryda
Grundskola 7 – 9 Teknik
När cylindrar och slangar kopplas ihop kan man fylla systemen med gas (t.ex. luft) eller vätska. Gasfyllda system kallas pneumatiska medan vätskefyllda system kallas hydrauliska. Vi kommer prata om teorin bakom dessa system och sedan ska ni arbeta praktiskt med dessa. Ni ska alltså planera och konstruera en egen konstruktion där någon del kan styras med hjälp av pneumatik eller hydraulik.

Innehåll

Ni kommer att få arbeta med teknik fram till och med vecka 21 och ni kommer jobba i grupper om 2-3 personer i. Ni får själva välja ert projekt, men det ska vara en konstruktion där något rör sig med hjälp av pneumatik (luftryck) eller hydraulik (vätsketryck). Om ni har svårt att komma på något själva finns några förslag i länkarna som jag har lagt upp på classroom. Det finns en del material i skolan att använda, men ni får också skaffa eget material och använda. Oavsett vad ni väljer ska ni göra följande:

 

 

En projektplan som innehåller er idé, en tidsplan, en skiss/ritning, samt lista på vilket material ni ska använda och en dokumentation.

En fysisk modell i form av en fungerande teknisk konstruktion som ni gör med hjälp av er skiss/ritning.

En rapport i form av en video som beskriver hur konstruktionen är uppbyggd och hur den fungerar, dvs hur de olika delarna samverkar med varandra, samt för- och nackdelar med det material du använt och likheter/skillnader mellan din konstruktion och någon annans. Redovisa även vilka hinder ni har stött på och hur ni har övervunnit dem. Ovanstående punkter ska också vara med i eran video. Varje elev ska lämna in en egen video.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanisk och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bland annat med hjälp av programmering.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9

Matriser

Tk
Teknik 7-9

För att nå E behöver du fortsätta att träna på...
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tekniska lösningar
Undersöka
...att undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och använda dig av ämnesspecifika begrepp för att förklara hur olika delar samverkar.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet.
Du kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Konstruktionsarbeten
Fysiska eller digitala modeller och handlingsalternativ
...att genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga ideér till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga ideér till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga ideér till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning som leder framåt.
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga ideér till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentationer
Skisser, modeller, ritningar, rapporter
...att göra en enkel dokumentation av ditt arbete.
Du gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Du gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt synliggjord.
Du gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till är väl synliggjord.