👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blandningar och lösningar

Skapad 2021-05-26 17:48 i Grebbestadsskolan Tanum
Grundskola 2 NO (år 1-3)
Vad är en blandning? Vad är en lösning? Vi undersöker olika blandningar och lösningar och testar olika metoder för att separera dem.

Innehåll

Vi kommer att arbeta med:

- Faktatexter/filmer.

- Experiment.

- Dokumentering. 

- Diskussioner.

 

Du visar dina kunskaper genom att:

- Delta i experiment genom att ställa hypoteser, undersöka samt skriva resultat.

- Delta i diskussioner och helgruppsarbeten. 

- Dokumentera med bild, text eller film. 

- Använda centrala ord och begrepp kopplade till arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • Centralt innehåll
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3