👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Frihetstiden och Gustav III:s tid

Skapad 2021-05-27 08:14 i Parkskolan Norrtälje
Stormaktstiden är slut. Befolkningen ökar, vetenskapliga upptäckter görs och yttrandefriheten gör sitt intåg i Sverige. Sakta börjar det moderna Sverige att ta form.
Grundskola 6 Historia
Frihetstid, envälde och ett allt mer befolkat Sverige.

Innehåll

Syfte, hämtat från läroplanen.

Det här ska du som elev lära dig

 • Du ska kunna berätta om Sverige under frihetstiden
 • Du ska visa att du kan göra jämförelser mellan levnadsvillkor för människor. Jämförelser samhällsskikt, och jämförelser tidsåldrar.     
 • Du ska kunna berätta om vetenskap under denna tidsperiod
 • Du ska kunna beskriva de största förändringarna under perioden
 • Du ska kunna förklara begrepp som vi använder under arbetsområdet

 

  

 

 

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta gemensamt:
* titta på film
* läsa historiska berättelser från denna period 
* diskutera likheter och skillnader mellan olika tidsåldrar

* gruppdiskussioner - jämförelser och resonemang om likheter och skillnader i historiska tidsåldrar

Vi kommer att arbeta enskilt:
* läsa och arbeta med historieboken

*arbete med boken "Tummen upp historia"

* egna tester av  kunskaper 

Vi kommer att bedöma...

...din förmåga att

-  jämföra och redogöra för likheter och skillnader 
-  att söka och värdera information
- att diskutera och resonera i grupp och enskilt kring händelser kopplade till arbetsområdet

 

se matris

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Frihetstiden

F
E
C
A
HI - 1 Faktakunskaper om medeltiden
Har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under frihetstiden.
Nivå för E ännu inte uppnådd
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under firhetstiden.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under frihetstiden.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under frihetstiden
HI-2. Resonemang
För resonemang om samhällsförändringar och människans levnadsvillkor.
Nivå för E ännu inte uppnådd
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbuggda resonemang om frihetstiden.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om frihetstiden.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om frihetstiden.
HI-3. Likheter och skillnader
Kan tolka och och visa på likheter och skillnader mellan olika tidsperioder.
Nivå för E ännu inte uppnådd
Du visar sina kunskaper om frihetstiden genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid
Du visar sina kunskaper om frihetstiden genom att föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
Du visar sina kunskaper om frihetstiden genom att föra välutveck­lade och nyanserade resonemang om likheter och skillnader mellan dåtid och nutid.
HI-4. Källhantering
Kan använda historiskt källmaterial för att föra resonemang om källornas användbarhet.
Nivå för E ännu inte uppnådd
Du kan använda källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda källor på ett relativt väl fungerande sätt samt för utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda olika typer av källor på ett väl fungerande sätt samt för välutvecklade resonemang om ikällornas användbarhet.
HI-5. Begrepp
Kan använda historiska begrepp i sina arbeten.
Nivå för E ännu inte uppnådd
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.