👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förklarande faktatext

Skapad 2021-05-27 07:56 i Svensgårdsskolan Helsingborg
Eleverna utvecklar sin förmåga att förstå och läsa faktatexter samt skriva en egen faktatext.
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
I svenskan kommer du nu att få lära dig vad som kännetecknar en förklarande faktatext. Du kanske har undrat över hur ett vulkanutbrott går till? Eller varför dinosaurierna försvann? Svar på de här frågorna och mycket mer kan du hitta i förklarande faktatexter.

Innehåll

Det här ska du lära dig:

 • Vad en förklarande faktatext är.

 • Kunna skilja mellan fakta och åsikt

 • Skriva en faktatext med huvudrubrik och underrubriker, förklaringskedjor och bilder med bildtext.

 • Informationssökning och källkritik.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Vi går igenom vad som är typiskt för en förklarande faktatext.

 • Vi kommer träna på att plocka ut det viktigaste ur en text.

 • Vi läser faktatexter och arbetar med dem tillsammans.

 • Du kommer få planera att skriva en egen förklarande faktatext om ett ämne som intresserar dig och som du skulle vilja veta mer om.

När jag jobbat med detta har jag utvecklat min förmåga att:

 • Läsa, förstå och skriva förklarande faktatexter.

Detta visar jag genom att:

 • Följa den struktur som kännetecknar en förklarande faktatext i min egna text.

 • Genomföra de uppgifter vi gör på lektionerna.

Vad bedöms?

 • De du gör under lektionerna: diskussioner, övningar etc.

 • Den skriftliga inlämningsuppgiften: den förklarande faktatexten. .

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6

Matriser

Sv SvA
Förklarande faktatext

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Källor
Söka, välja ut och sammanställa information från olika källor. Helhetsbedömning.
 • Sv  E 6
Jag kan söka information i böcker/Internet och göra en enkel sammanställning som till viss del innehåller mina egna ord och formuleringar.
Jag kan söka information i böcker/Internet från en källa i taget och göra en sammanställning där jag i överlag använder mig av mina egna ord/formuleringar.
Jag kan effektivt söka information från olika källor ex faktaböcker, uppslagsverk och hemsidor. Jag kan göra en sammanställning.
Innehåll
Innehåll
 • Sv  E 6
Jag kan med hjälp och stöd skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en enkel text med beskrivningar. Jag radar upp fakta.
Jag kan skriva en text som har bra och utförliga beskrivningar och förklarar med utvecklade resonemang.
Struktur
Struktur - uppbyggnad
 • Sv  C 6
Jag kan med hjälp och stöd skriva en text där strukturen går att följa.
Jag kan skriva en text där strukturen går att följa.
Jag bygger upp en egen struktur så att min text inte liknar de texter jag sökt fakta ifrån. Jag skriver egna, korrekta och varierade meningar.
Stavning
 • Sv  E 6
Jag kan med hjälp och stöd skriva texter där de flesta ord är rätt stavade.
Jag är ganska säker på att stava rätt.
Jag stavar de flesta ord rätt.
Skiljetecken
skrivregler
 • Sv  E 6
Jag glömmer ofta att skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag kan skriva meningar med stor/ liten bokstav och punkt.
Jag använder skiljetecken på rätt plats.
Estetiska uttryck
Förstärka texters budskap med bilder.
 • Sv  E 6
Jag kan sätta in en bild i mina texter så att budskapet i texten blir tydligare.
Jag kan till viss del välja ut lämpliga bilder till ämnet jag skriver. Bildtexterna förtydligar textens innehåll.
Jag kan välja ut lämpliga bilder till ämnet jag skriver om. Bildtexterna förtydligar textens innehåll.