👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rörelse med Bobbo

Skapad 2021-05-27 08:16 i Norra Förskolan Vindförberg Rättvik
Förskola
Bobbo är den babblare som tycker om rörelse, sång och lek. Bobbo gillar att jobba med kroppen och vill få barnen att upptäcka glädje i att röra på sig, sjunga och leka tillsammans.

Innehåll

Nuläge

Barnen i gruppen är i åldrarna 1-3 år. Barnen har ett intresse för Babblarna och av att röra på sig i olika former, utforska omgivningen med kroppen och att sjunga tillsammans. 

Mål

Vi vill att barnen ska ges möjlighet att röra på sig mycket, utveckla sin kroppsuppfattning, ges möjlighet till att sjunga och leka tillsammans och på samma gång använda kroppen som redskap. Vi vill ta vara på barnens intressen och deras förmågor och göra rörelse till en daglig aktivitet i verksamheten samt att barnen skapar förståelse för vikten av hälsa och att jobba med kroppen. 

Syfte

Att vi tar vara på det barnen visar intresse för och att vi bidrar till att lärandet utvecklas och att lusten till fortsatt lärande och utveckling fortsätter. Att barnen kan utforska med sin kropp, lära sig om kroppsuppfattning samt betydelsen och vikten av att vara aktiv. 

Genomförande

Hela barngruppen kommer att vara delaktiga i våra aktiviteter tillsammans med Bobbo. Ibland hela barngruppen tillsammans och ibland i mindre grupper. 

* Bobbo kommer till oss när det är dags för att sjunga, jobba med kroppen och i aktiviteter som innehåller rörelse 

* Vi kommer att sjunga tillsammans på våra dagliga samlingar och även sjunga sånger som innehåller rörelse 

* Vi kommer utforska kroppen och arbeta med olika rörelser och aktiviteter 

* Vi kommer ha dagliga aktiviteter där vi jobbar med kroppen i form av gymnastik, dans och rörelse - både inomhus och utomhus

* I ett av våra rum på avdelningen, grovmotorikrummet, får barnen möjlighet att varje dag utöva grovmotoriska rörelser och utforska rummet och materialet med hjälp av sin kropp och tillsammans med andra

Dokumentation

Vi kommer kontinuerligt att dokumentera barnens aktiviteter i form av bilder, filmer och anteckningar. Dokumentationen sker på våran avdelning i arbetslaget samt i barnens lärloggar. 

Utvärdering och Reflektion

Vi kommer att utvärdera och reflektera tillsammans i arbetslaget under vår gemensamma reflektionstid. 

Ansvar

All personal i arbetslaget har ett gemensamt ansvar att dokumentera och hålla i planeringen. 

Koppla Läroplansmål nedan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18