👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fyren Projektberättelse våren 2021

Skapad 2021-05-27 08:49 i 183321 Förskolan Sandslottet Stockholm Farsta
Förskola
Vi har tillsammans på avdelning BLÅ och grupperna Skeppet och Fyren gemensamt skapat nya möten mellan barnen och spännande processer kring vårt gemensamma projekt Kroppen.

Innehåll

Syfte med projektberättelse

Projektberättelsen görs för att visa de läprocesser som barnen har varit en del av under året. Den här sammanställningen delar vi med oss av till vårdnadshavarna. 

 

Projektberättelse:

Syftet med projektet var att öppna upp samarbetet mellan grupperna Fyren och Skeppet och därav skapa nya mötesplatser för barnen. Barnen erbjöds en variation av aktiviteter och material där de fick möjlighet att uttrycka sig med en mängd olika uttryck där projektet Kroppen bjöd in för att utforska med alla sinnen. Vidare var även syftet med projektet att med hjälp av vår undersökningsfråga "Hur fungerar vi?" utforska och utmana barnens egna identitetsskapande genom olika uttrycksformer såsom teckning, lera och måleri med avstamp i förskolans värdegrund och Barnkonventionen.

Utifrån detta började många barn bli mer och mer intresserade av kroppen, hur vi ser ut och hur vi rör oss. Idéerna till projektet kom från barnen. Självporträtten var något som barnen började skapa redan förra terminen, här vände sig barnen mot sig själva, hur ser jag ut, vad har vi i ansiktet. identitetsskapande och känslan av sig själv, vem är jag? Detta förde vi vidare genom att tillföra annat material men också utmana dem i att detaljstudera sitt eget foto med syfte att fortsätta att teckna ansiktet. Vi har även utforskat kroppens sinnen och började med att titta på ögat. Barnen gjorde en ögonstudie där vi jämförde olika ögon mellan djur, människa, mörkerseende, dagseende mm. Barnen prövade teorierna och vi pratade om sinnen där studien fortsatte vidare. I lera studerade barnen kroppens delar, vad får kroppen att röra sig? Vilka delar består kroppen av, hur kan våra kroppar stå upp? Barnen tog oss in till skelettstudier och fokus blev inuti kroppen och genererade kroppen ”Bosse”. Bosse behövde andas tyckte barnen och därför fick de undersöka lungornas funktion och genom barnens frågor ledde det vidare till hjärtat. De olika spåren i projekten är skapade av barnen och genom pedagogisk dokumentation har vi tillsammans med barnen tagit processen vidare. 

Under projektets gång fick vi vuxna många idéer att vilja fortsätta utveckla men vi lärde oss att stanna upp och låta barnen äga processen. Projektets olika variationer fick oss också att inse och synliggöra den enskilda individen. Vår upplevelse var att det för vissa barn inte var meningsfullt att studera och diskutera kroppen utan dessa barn skapade istället meningsfullhet och ett lärande genom att förkroppsliga, tex genom en praktisk övning som att få mäta hur långt nio meter egentligen är med hjälp av garn.

Genom att kunna möta barnen på individnivå och låta de skapa lärande sammanhang utifrån sina intressen och förutsättningar, har barnen tagit initiativ till att föra projektet vidare då de vågat ställa frågor, de har vågat pröva sina teorier och utforska vad som händer och sedan fått ny kunskap utifrån detta. Tanken med projektet är att lärande och undervisning sker transdisciplinärt, det vill säga ämnesöverskridande. Ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv har vi pedagoger styrt undervisningen mot vårt mål med språket men utifrån barnens intresse och deras funderingar.