👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Koll på NO 4 - Vår och sommar

Skapad 2021-05-27 09:48 i Långsjöskolan Norrtälje
Arbetsområde om Vår och Sommar utifrån Koll på NO, åk 4
Grundskola 4 Biologi
Vintern är slut och det börjar hända mycket i naturen. Snön har smält. Knopparna på träden börjar slå ut och de första vårblommorna tittar fram ur jorden. Alla fåglar som varit i varmare länder kommer tillbaka. I buskar och träd hörs fågelsång. På marken börjar det röra sig, myror och insekter kryper fram och värmer sig i solen och fjärilar flyger mellan blommorna. Det är våren som har kommit!

Innehåll

Syfte

Syftet med kapitlet är att eleverna ska veta vad som händer med naturen på våren och sommaren. De ska kunna förklara hur pollinering går till och ge exempel på viktiga pollinerare. Eleverna ska också kunna ge en enkel förklaring till hur växternas fotosyntes fungerar. De ska kunna beskriva insekters ofullständiga eller fullständiga förvandling. 

 

Mål

Efter arbetsområdet om vår och sommar ska du kunna:

 • Namnen på några vanliga blommor. 
 • Namnen på några fåglar i din närhet. 
 • Förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerade. 
 • Förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa.
 • berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.

 

Arbetssätt

vi kommer att läsa faktatexter tillsammans och enskilt, arbeta i arbetsboken och göra olika undersökningar.

 

Begrepp

I detta kapitel kommer du att stöta på följande begrepp som kan vara bra att veta vad de betyder:

barrskog, brännhår, fjäll, lövskog, naturtyp, näringsrik, hösnuva, nektar, pistill, pollen, pollenallergi, pollinerade, pollineras, ståndare, arbetsbi, bikupa, bisamhälle, drönare, kamouflage, larv, nymf, mask, puppa, ägg, flyttfågel, holk, ruva

Arter

Arter som du kommer att stöta på under kapitlet och som är bra att känna till:

Blåsippa, brännässla, klöver, käringtand, rölleka, styvmorsviol, svalört, tussilago, vårlök, björk, havre, gran, syren, vete, honungsbi, bärfis, citronfjäril, nässelfjäril, äppelvecklare, bofink, hackspett, igelkott, lövsångare, skata, snigel, snäcka, spindel, stare, sånglärka,

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Koll på No åk 4 "Vår och sommar"

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde har du visat att du kan:
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Namnen på några vanliga blommor.
Namnen på några fåglar i din närhet.
Förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerare.
Förklara vad växterna får sin energi så att de kan växa.
Berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.