👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text åk 5

Skapad 2021-05-27 10:42 i Essingeskolan Stockholm Grundskolor
Argumenterande text/debattartiklar
Grundskola 6 Svenska
Om man vill förändra någonting på skolan, hemma eller i samhället så är det bra att kunna argumentera för sin åsikt. I en debattartikel kan du ta ställning i en fråga och försöka övertyga andra om genom tydliga argument. Under detta avsnitt kommer vi att läsa olika debattartiklar och även skriva en egen.

Innehåll

Mål

Läsa

 • Urskilja artikelns struktur
 • Hitta tes och argument
 • Se hur skribenten möter motståndares argument
 • Resonera om skribentens avsikt med artikeln

Skriva

 • Planera och skriva en debattartikel
 • Formulera en tes
 • Formulera argument uppbyggda på fakta som stödjer tesen
 • Formulera ett motargument
 • Använda referatmarkörer och bindeord
 • Skriva och stava rätt

Lektioner

Vi kommer att utgå från boken "Klara svenskan", även titta på kortare filmer om debatter.

Efter att eleverna har planerat sin text får de skriva den förhand. Eleverna läser sina texter för varandra och utvecklar dem efter respons från såväl kamrater som lärare. När de känner sig nöjda lämnas texten in för bedömning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Argumenterande text

E
C
A
Skriva- innehåll
Att du kan skriva en begriplig argumenterande texter med en röd tråd.
 • Sv  4-6
Du kan skriva argumenterande texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva argumenterande texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva argumenterande texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Hur du stavar, använder punkt, kommatecken och utropstecken samt börjar varje mening med stor bokstav. Att du delar in texten i stycken.
 • Sv  4-6
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken
Använda och ge respons
Du kan läsa andras argumenterande texter och berättar för dem hur de kan förbättras samt tar åt dig den respons du själv får.
 • Sv  4-6
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.