👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksaksdag

Skapad 2021-05-27 11:12 i Kronans förskola Östersund
Förskola
Barnen får ta med en leksak hemifrån

Innehåll

Barnen önskar leksaksdagar lite då och då på Klövern. De får då ta med en leksak hemifrån. På en samling får barnen berätta om sin leksak i lugn och ro. Vi ställer frågor såsom, ”Vad/av vem har du fått den från?”, ”Varför tog du med just det/den?” och ”vad brukar du ha leksaken hemma, i ditt rum?”. Barnen får då träna på att prata inför grupp, vilket en del barn kan tycka kännas konstigt. Då de har en leksak med sig som de känner sig trygga med riktas uppmärksamheten mot leksaken och inte mot de själva, vilket gör att de barn som inte pratar så mycket annars, blir väldigt ”pratglada” här. Barnen får ha med sin leksak under leken hela dagen, och vi är väldigt noga med att de själva får ha ansvar för sin leksak.   

 

Syftet med aktiviteten är att barnen ska få känna att alla lyssnar på dem och att de har något roligt att berätta, och få visa. Vi uppmärksammar barnens språk och deras förmåga att svara på frågor och att kunna återberätta något de varit med om med sin leksak. Här kan vi pedagoger styra frågorna på ett bra sätt.  

 

Vi övar på turtagning då vi lägger stor vikt vid att de andra barnen ska vara tysta, lyssna och vänta på sin tur. Barnen får även möjlighet att räcka upp handen och ställa frågor till varandra om de olika leksakerna. Med vår aktivitet lär vi även barnen att ta ansvar och vara rädda om saker. Vi lägger stor vikt vid att barnen ska respektera varandras saker och fråga om de vill ”undersöka” någon annans leksak.

 

 

 

Vi dokumenterar aktiviteten genom att fotografera med IPad  

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18

Matriser

Matris Barns delaktighet och inflytande

Barns delaktighet och inflytande

För att skapa de bästa förutsättningarna för lekfull undervisning där lärande och utveckling för barnen är i fokus använder vi oss av Läslyftets arbetsmetoder samt interaktionsaspekterna; närvaro, lyssnande, ömsesidighet, utvidgande. Vi möter barnen där de är i sin utveckling.
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
3–4 år
Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: - Samling - Barnråd - Pedagoger som lyssnar till barnens önskemål, tankar och idéer. Synliggöra barnens val genom dokumentation. - Barnintervjuer, SKA och Trivselsamtal samt kartläggning till plan för diskriminering och kränkande behandling.
Ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: Värdegrundsmaterial såsom; -Tio små kompisböckerna. -Kompissol -Djuren på djuris -Varsamt förhållningssätt, både mot barn och vuxna samt material/leksaker
Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
 • Lpfö 18
Vi erbjuder: -Barnråd -Turtagning -Dokumentation som tydliggör för barnen att det vi gjort i verksamheten planerades utifrån barnens önskan.