👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk

Skapad 2021-05-27 11:13 i Klämmestorpsskolan Mjölby
Minoritetsspråk
Grundskola 4 – 6 Svenska
I Sverige talas och skrivs minst 150 olika språk! Dessutom har vi fem nationella minoritetsspråk - finska, jiddisch, meänkieli, romska och samiska. Vad är ett minoritetsspråk? Varför är just dessa språk minoritetsspråk? Vad kännetecknar dessa fem språk?  

Innehåll

Syfte och mål:

 • Ge exempel på olika minoritetsspråk
 • Förstå vilka språkliga likheter och skillnader det finns mellan dem
 • Förstå vad en dialekt är och ge exempel på olika dialekter
 • Få förståelse för att vårt språk ständigt förändras

Vi ska lära oss om detta genom att läsa, ha genomgångar, svara på frågor (både muntligt och skriftligt, enskilt och i grupp), diskutera samt ta del av exempel genom att se filmer och lyssna på ljudfiler. 

 

Begrepp:

Språk

Modersmål

Minoritet

Dialekt

 

Redovisning av kunskaper och förmågor:

Eleverna ska kunna de nationella minoritetsspråken och ska i slutet av arbetsområdet, i valfri form, göra presentationer av dessa.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6