👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - Cirkeldiagram, lägesmått och sannolikhet v.19-22

Skapad 2021-05-27 14:21 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 5 Matematik
Kapitlet börjar med ett avsnitt om att läsa av och tolka cirkeldiagram. Andra avsnittet handlar om de tre lägesmåtten typvärde, medelvärde och median, där typvärde är nytt för dig. Sista avsnittet introducerar begreppet sannolikhet.

Innehåll

I undervisningen ska ni ges förutsättningar att utveckla förmågan att:  

 

Problemlösningsförmågan kopplat till cirkeldiagram, lägesmått och sannolikhet

 • formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet
 • tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll
  tolka cirkeldiagram genom att dra egna slutsatser
 • tolka resultat och dra någon relevant slutsats

Begreppsförmåga

Visa, använda och uttrycka kunskaper om:

 • kapitlets begrepp

 • cirkeldiagram, samt när cirkeldiagrammen är lämpliga att använda
 • innebörden av sannolikhet, till exempel slumpmässiga händelser i experiment och spel
 • chans och risk, till exempel chansen att vinna på ett lyckohjul och risken att få en nitlott i ett lotteri
 • att sannolikheten måste vara ett värde mellan 0 och 1 och kan uttryckas på olika sätt, till exempel 25% eller 1/4

Metodförmåga

 • avläsa information i enkla tabeller och diagram
  beräkna enkla sannolikheter, till exempel sannolikheten att slå ett udda tal med en tärning
 • bestämma medelvärde, typvärde och median i enkla statistiska undersökningar i vardagliga situationer
 •  

Kommunikations- och resonemangsförmåga

 • beskriva/redovisa kunskaper om tabeller, diagram, lägesmått och sannolikheter med olika uttrycksformer till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa
 • föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat
 • ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om tabeller, diagram, lägesmått och sannolikhet

Undervisning 

Tid: Vecka 19-22

 

Arbetssätt/ arbetsgång: 

 • genomgångar
 • diskussioner i helklass och i mindre grupper
 • arbete i Koll på matematik
 • aktiviteter 

Bedömning, underlag för bedömning är:

 • det dagliga arbetet på lektionerna
 • muntliga diskussioner och resonemang
 • tester

Matriser

Ma
Matematik - Cirkeldiagram, lägesmått och sannolikhet v.19-22

Rubrik 1

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Utveckla
Problemlösningsförmågan
formulera och lösa problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet tolka enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll tolka cirkeldiagram genom att dra egna slutsatser tolka resultat och dra någon relevant slutsats
Begreppsförmåga
Visa, använda och uttrycka kunskaper om: kapitlets begrepp cirkeldiagram, samt när cirkeldiagrammen är lämpliga att använda innebörden av sannolikhet, till exempel slumpmässiga händelser i experiment och spel chans och risk, till exempel chansen att vinna på ett lyckohjul och risken att få en nitlott i ett lotteri att sannolikheten måste vara ett värde mellan 0 och 1 och kan uttryckas på olika sätt, till exempel 25% eller 1/4
Metodförmåga
avläsa information i enkla tabeller och diagram beräkna enkla sannolikheter, till exempel sannolikheten att slå ett udda tal med en tärning bestämma medelvärde, typvärde och median i enkla statistiska undersökningar i vardagliga situationer
Kommunikations- och resonemangsförmåga
beskriva/redovisa kunskaper om tabeller, diagram, lägesmått och sannolikheter med olika uttrycksformer till exempel med bilder, ord eller matematiska symboler och växla mellan dessa föra enkla resonemang om rimligheten i ett resultat ställa frågor, framföra och bemöta matematiska resonemang om tabeller, diagram, lägesmått och sannolikhet