👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samlingar - med fokus på rörelse

Skapad 2021-05-27 14:52 i 045011 Förskolan Trollflöjten Stockholm Hässelby-Vällingby
Samlingar med fokus på rörelse.
Förskola
Samlingar med fokus på rörelse. Barn som rör på sig utvecklar sin kroppsuppfattning, motorik och koncentrationsförmåga. Våra samlingar används medvetet som en del av undervisningen och är en återkommande aktivitet i verksamheten.

Innehåll

Metod - Genomförande

En gång i veckan har vi samling med fokus på rörelse där vi upplever och utvecklar estetiska uttrycksformer tillsammans.

Vi pedagoger ska med närhet, engagemang och empati hålla samlingar där barn inbjuds till delaktighet genom att välja sånger, eller föremål, stärker barnens självkänsla och ökar gruppkänslan. Innehållet ska vara meningsfullt för barnen och bygga mycket på upprepning. Vi startar alltid våra samlingar med samma startsång och avslutar alltid samlingarna med samma avslutningssång. 

Syfte

Syftet är att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva. 

att stärka gruppkänslan i mötet med varandra

att öka barnens självkänsla och delaktighet.  

 

Mål

Avdelningens gemensamma mål:

 • Att alla barn får uppleva rörelseglädje 
 • Att alla barn får möjlighet att utveckla sin motorik och kroppsuppfattning

Vi strävar efter att enskilda barnet:

 • visar intresse för rörelse

Dokumentation

 • Observationer
 • Reflektioner och utvärdering i arbetslaget av planeringar, genomförande och resultat 
 • Dialog med vårdnadshavare (dagliga kontakten och utvecklingssamtal)
 • Digital fotografering och ibland videoinspelning av "görandet"
 • Veckobrevet där föräldrarna genom text och bilder kan ta del av innehållet 

 

Kopplingar till läroplanen

 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18