👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Typisk teknik då och nu, åk 3a, vt 2021

Skapad 2021-05-27 15:00 i Flogstaskolan Uppsala
Grundskola 3 Matematik Teknik SO (år 1-3)
Vi ska arbeta med teknik inom flera olika områden. När det gäller IT ska du fördjupa dig inom programmering genom bland annat Scratch. Har du provat det tidigare?

Innehåll

1. Konkretisering av syfte

 Du ska:

 • ges olika exempel på vad datalogiskt tänkande är och varför det är viktigt i samband med programmering.
 •  träna på datalogiskt tänkande samt bli säkrare på vissa ord och uttryck som är viktiga inom området.

 

2. Undervisningens innehåll 

Vi ska arbeta med serierna Typiskt teknik, Internetstiftelsen - robot och Scratch, Kodboken- Scratch och Skellefteteknik

Du ska:

 • lyssna
 • titta på bilder
 • titta på film
 • läsa texter som tillhör arbetsområdet
 • följa skriftliga och muntliga instruktioner
 • skapa egna instruktioner
 • använda digitala hjälpmedel
 • använda papper och penna
 • göra egen dokumentation
 • göra jämförelser med kamrater om era arbeten och instruktioner

Du ska samtala om:

 • digitaliseringens utveckling 
 • fördelar och nackdelar med digitalisering och programmering.
 • datorer
 • hjulet
 • bild och video
 • kommunikation
 • lagring
 • köket 

 

3. Bedömningsuppgifter

Du bedöms under arbetets gång.

Du ska kunna:

 • ge exempel på vad som kan vara digitalt i din närmiljö
 • ge exempel på vad som programmeras 
 • ge exempel på hur den digitala utvecklingen har förändrats i samhället
 • uttrycka fördelar och nackdelar med digitalisering och andra föremål som ingår i våra planerade arbetsområden
 • följa enkla instruktioner
 • ge enkla instruktioner
 • styra föremål andra med hjälp av programmering
 • dokumentera det du lär dig med ord och bild, enkla skisser
 • använda några lämpliga ord som tillhör arbetsområdena

 

Viktiga ord och uttryck: digitalisering, digital teknik, dator, datalogiskt tänkande, inmatning, utmatning, hårddisk, tangent, skärm, mus, programmering, programmerare, AI, artificiell intelligens, laser, algoritm, sekvens, ordning, instruktion, cirkel, triangel, rektangel, rät vinkel, antal steg, ordningstal, första, andra, tredje, diagonalt, rad, kolumn, höger, vänster, upp, ner, kod, vinkel.

hjul, nav, friktion, balans, balansera, axel, ekrar, gyroeffekt, rotera, rotation, kugghjul, 

video, digital kamera, framkalla, filter, effekter, analog kamera, appar, streaming, animera, animation, DVD, VHS

kommunikation, kommunicera, mikrofon, förstärkare, telegraf, morsealfbetet, högtalare, magnet, volym, vibrera, vibration, telefon, mobiltelefon, smartphone

lagra, handskrivet, information, lertavlor, loop, digitalt, USB, server

köket, förpacka, förpackning, röka (mat), salta, torka, kretslopp, återvinna, hushåll, köksgeråd, visp, elvisp, ballongvisp 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer som hävstänger och länkar används för att uppnå en viss funktion, till exempel föremål på lekplatser och husgeråd av olika slag.
  Tk  1-3
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Vad datorer används till och några av datorns grundläggande delar för inmatning, utmatning och lagring av information, till exempel tangenter, skärm och hårddisk. Några vanliga föremål som styrs av datorer.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3