👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella prov - Svenska årskurs 3, 2021

Skapad 2021-05-27 17:38 i Frötuna skola Norrtälje
resultat
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Nationella prov i svenska 2021

Innehåll

Matriser

Sv SvA
Nationella prov - Svenska åk 3 2021

Eleven ska beträffande läsning

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå berättande text. (Delprov B)
Prövar elevens förmåga att kunna läsa och förstå faktatext. (Delprov C)
Prövar elevens förmåga att läsa elevnära texter med flyt genom individuell högläsning. (Delprov D) Prövar elevens förmåga till grundläggande läsförståelse i form av ett kort textsamtal med varje elev (delprov E))

Eleven ska beträffande skrivning

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
Prövar elevens förmåga att skriva berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning. (Delprov F)
Prövar elevens förmåga att skriva berättande text. Eleven kan stava ett antal formord (fem stycken) och minst tio olika innehållsord. (Delprov G)
Eleven kan på minst tre ställen i sin berättande text börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt eller frågetecken. (Delprov G)
Prövar elevens förmåga att skriva faktatext. Eleven kan återge grundläggande delar av information i en enkel faktatext så att innehållet klart framgår. (Delprov H)

Eleven ska beträffande tal och samtal

Nått kravnivån
Ej nått kravnivån
Prövar elevens förmåga att tala och samtala i grupp. (Delprov A)