👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk dokumentation 1:an - Vecka 21

Skapad 2021-05-28 09:07 i Malsta förskola Hudiksvall
Förskola
1:an - Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande Hudiksvalls kommun

Innehåll

Pedagogens dokument - Spaltdokumentation och insamlande

  • Försöka se och förstå vad som pågår i verksamheten, utan en på förhand bestämd ram av förväntningar och normer

  • Lyssna in det som pågår bland barnen och synliggöra det genom att dokumentera det

  • Fånga barnens lärprocesser och lärstrategier genom att fotografera, anteckna, och filma det som sker

  • Barnen vara delaktiga i arbetet med att dokumentera och resonera kring det som samlas in

  • Samtalen och reflektionerna tillsammans med både barn och arbetslag är avgörande för arbetet med pedagogisk dokumentation ska kunna bidra till att utveckla verksamheten

  • Göra läsningar” som ett inledande moment i en analys med fokus på de egna reflektionerna och genom det skärpa sitt lyssnande och seende

  • Göra läsningar med barnen och föra en tät dialog med dem om innehållet i det man utforskar. Att få se, diskutera och reagera på dokumentationen under arbetets gång kan inspirera barnen till att direkt pröva de strategier eller material som andra barn har prövat

 

 

 

Pedagogens insamling spaltdokumentation

Pedagog:   Clara och Julia   Datum:   2021-05-28

Förutsättningar:      Observation i lek och aktiviteter

Mål- och kunskapsområde:      Normer och värden, språk och kommunikation

Nyfikenhetsfråga: Hur kan vi stimulera språket genom att leka och lära tillsammans?  

Barnet gör/säger

Pedagogens tankar

Pedagogens reflektioner

Barnen är delaktiga i utvecklingen av lärmiljöer genom tankar och ideer.Barnen visar fortsatt intresse för bornholmsamlingar och återberättar sagorna.


Barnen tycker om att vara aktiv och röra på sig

 

 


Barnen frågar ofta om lärplattan och kan sitta länge med den.

 

 

Barnen visar utvecklat intresse för tecken genom att ställa frågor och upptäcka digitalt lärande av tecken (urplay, appar)

Barnen vill göra sin röst hörd och är medveten om sina möjligheter till det.

 

Barnen utvecklar sin språkförståelse genom sitt egna intresse för samlingar osv.

 

Barnen har ett behov av att vara utomhus och göra utomhusaktiviteter samt att ha tillgång till rörelserum

 

Barnen visar intresse för att utforska lärplattan.

 

 

Barnen upptäcker tecken på olika sätt vilket ger dom ett utökat intresse för att lära sig mer.

Fortsätta göra barnen hörda och ta fram deras åsikter i vår planering.

 

Fortsätter med bornholm 3 gånger i veckan, försöka ge barnen möjlighet till mer inflytande.

 

Utveckla kiosken utomhus till ett rörelserum, se barnens behov och skapa lärmiljöer utifrån barnens behov och intresse

Ge barnen till lärplattan och ge dom möjlighet att utforska både självständigt och tillsammans med pedagog/kompis.

Fortsätta erbjuda tecken för barnen på olika sätt, erbjuda digitalt lärande men även genom att svara utforska barnens frågor.

 

 

Vilken reflektion tar jag med mig till arbetslaget?

     

Interaktioner med material och lärandemiljö, för mycket, för lite, rätt material?

     

Vad verkade barnen mest intresserade av?

     

Vad blev jag som pedagog nyfiken på?

     

Hände något oväntat? Vad förundrades jag över?

     

Vilket lärande kunde jag se?

     

Barnens samlärande/lärande av varandra?

     

Mitt bidrag som pedagog? Kunde jag gjort på annat sätt?

     

 

Vad är det barnen brottas med och försöker förstå?