👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Judendom och etiska modeller v. 18-v. 23

Skapad 2021-05-28 09:35 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Planering för arbetsområde om judendom och etiska modeller.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med?

I detta arbetsområde ska vi lära oss om religionen judendomen, en religion som lagt grunden för de två största världsreligionerna kristendomen och islam. Vi kommer att studera de centrala tankegångarna och hur man praktiserar religionen på olika sätt. 

Vi kommer också att arbeta med etiska modeller och undersöka hur man kan resonera kring etiska dilemman ur olika synvinklar. 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att ha genomgångar, se filmer och arbeta med olika arbetsuppgifter.

 

Vad ska du lära dig?

Du ska känna till de centrala tankegångarna inom judendomen.

Du ska kunna föra resonemang om begreppen modernism och traditionalism och hur detta påverkar sättet att tolka religion.

Du ska kunna resonera kring etiska dilemman utifrån de etiska modellerna: Pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik

 

 

 

Matriser

SO - Religion - Kurs

Rubrik 1

Insats Krävs
E
C
A
Världsreligionerna
  • Re  E 9
  • Re  C 9
  • Re  A 9
Insats krävs för att nå grundläggande kunskaper i detta område.
Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband mellan centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Eleven har mycket goda kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och visar det genom att förklara och visa på samband och generella mönster kring centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.
Moraliska frågeställningar, värderingar, etiska begrepp & modeller
  • Re  E 9
  • Re  C 9
  • Re  A 9
Insats krävs för att nå grundläggande kunskaper i detta område.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Religion och samhälle
insats krävs för att nå grundläggande kunskaper i detta område.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan utifrån undersökningar om hur religioner kan påverkas av och påverka samhälleliga förhållanden och skeenden beskriva komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.