👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Enkla maskiner AST Vidingsjöskolan

Skapad 2021-05-28 10:05 i Vidingsjöskolan Linköping
Grundskola F – 6 Teknik
I det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med enkla mekanismer. Du kommer att få lära dig mer om de tidigaste och mest använda uppfinningarna lutande planet, kilen, hävstången, hjulet och skruven - de mäktiga fem. Du kommer också att få fundera på vilka av de enkla mekanismerna en mer komplicerad maskin är sammansatt av.

Innehåll

Period

Vårterminen 2021

 

Bedömningsform

Hur ska det bedömas?

 • Genom formativ bedömning under lektionstid
 • Genom summativ bedömning av presentation i slutet av arbetsområdet

 

Bedömningsaspekter

Vilka kvaliteter bedöms?

Eleven skall kunna visa att hen har kunskaper om:

 • vad enkla mekanismer/maskiner är
 • vilka uppfinningar som brukar kallas "De mäktiga fem"
 • det lutande planet
 • kilen
 • hävstången
 • skruven
 • hjulet
 • block/talja
 • när enkla mekanismer/maskiner används i vardagen

 

Undervisning

Innehåll

 

Vi går igenom:

 • vad enkla mekanismer/maskiner är
 • vilka mekanismer/maskiner som räknas till "De mäktiga fem"
 • det lutande planet
 • kilen
 • hävstången
 • skruven
 • hjulet
 • hur de enkla mekanismerna/maskinerna kan användas för att bygga mer komplicerade maskiner

 

Material

 • Boken om teknik, kapitel 3, s.28-41
 • youtube.com - filmklipp om "De mäktiga fem"
 • binogi.se - film och quiz

 

Lutande planet

https://www.youtube.com/watch?v=dVuM9WK6Dsc&t=19s

Kilen

https://www.youtube.com/watch?v=vtwY9pNgIi8&t=14s

Hävstången

https://www.youtube.com/watch?v=bgvZu2GVrPM&t=21s

Skruven

https://www.youtube.com/watch?v=KP7AwQ2A-Yo&t=10s

Hjulet

https://www.youtube.com/watch?v=8wKoK_Yviyo&t=195s

 

https://app.binogi.se/l/enkla-maskiner-lutande-planet-haevstaangen-och-kilen

https://app.binogi.se/l/enkla-maskiner-hjulet-skruven-och-block-talja

 

Arbetsformer för att träna

 • Gemensamma genomgångar där vi går igenom nya begrepp
 • Grupparbete där eleverna får träna på att använda nya begrepp
 • Gemensamt arbete på binogi.se

 

Naturvetenskapliga begrepp att träna på

 • konstruktion
 • enkla mekanismer
 • lutande planet
 • kil
 • hävstång
 • mekanikens gyllene regel
 • skruv
 • hjul
 • kugghjul
 • samverkar
 • talja
 • block

 

Återkoppling

Hur får eleven veta hur det har gått?

 

Eleverna får kontinuerlig återkoppling på sitt arbete under arbetsområdet, samt efter avslutat grupparbete i slutet av arbetsområdet. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  C 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  C 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
  Tk  C 6
 • Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
  Tk  C 6
 • Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  C 6
 • Eleven kan förklara enkla tekniska lösningar i vardagen och hur några ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
  Tk  A 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade fysiska eller digitala modeller.
  Tk  A 6
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  A 6
 • Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
  Tk  A 6
 • Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö
  Tk  A 6