👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglans Projektberättelse

Skapad 2021-05-28 12:40 i 185341 Förskolan Guldgruvan Stockholm Farsta
Förskola
Här är en berättelse om vad som barnen på Ugglan har varit med om under skolåret. "Vad mycket vi lärt oss och vad kul vi har haft!" ALLA har bidragit till en rolig och positiv undervisning.

Innehåll

 

Projektberättelse:

Varje år har vi inom enheten ett gemensamt projekt. Vi har under året haft temat ”Hållbar framtid och hållbara relationer”. På vår avdelning arbetar vi mycket i mindre grupper. Och i projektarbetet har vi delat in barnen i mindre grupper.

Grupperna har jobbat med skogen och Allemansrätten, djur, natur och återvinning.

Barnen har skapat i ateljén, de jobbade med olika momentmålningar där olika tekniker ingår. Under året har barnen haft olika grupparbeten och skapat landskap med bl.a. anknytning till årstiderna Vi har även arbetat en del med lera.

Ett stort intresse för de flesta i gruppen var analog programmering med rörpärlor och mönster. Och även ”Bee Boot” programmering.

Barnen som är födda -15 har även deltagit i ett musikprojekt som heter ”El Sistema”. Gruppen har fått träffa representanter från Kulturskolan/Orkesterskolan. Barnen har fått arbeta med rösten, kroppen, rytmer, toner, instrument och bekantat sig med klassisk musik.

Vi har även arbetat mycket med musik och ramsor. Vi har varje vecka haft en ”Veckans sång” och ”Veckans ramsa” som barnen uppskattat mycket. Vi arbetar mycket med ord för att skapa en bra ordbank till barnen. Ord och rimramsor utvecklar barnens uttal och ordbank. 

Varje dag så har alla barn på avdelningen fått ta del av högläsning. Vi lånar även böcker på bibliotek, bokbussen och använder ibland sago-appen UGGLO. I höstas började vi med kapitelböcker som bl.a.  Lasse Majas detektivbyrå, Nelly Rapp, Megakillen, Nina börjar skolan och Spådomen om Jack.De äldsta barnen födda 2015 har under hösten deltagit i konstprojektet ”En annorlunda skog” med ledning av konstnärer och konstpedagoger. Allt avslutades med en vernissage på Konsthall C i Hökarängen. Projektet innehöll alla barn födda 2015 i Farsta.

Vi startade upp höstterminen med ett gemensamt kompis-projekt, ”Glitter”. Barnen fick gemensamt på förskolan och enskilt hemma ta hand om den hemliga kompisen. Var och en dokumenterade med bilder och text vad de hade gjort under några dagar. Då gruppen var ny för oss alla, så var det här ett bra sätt att gemensamt lära känna varandra bättre.

Vi har också under våren planterat olika frön och kärnor och annat som vi tycker verkar intressant.  Det är spännande att se hur allt vi sått/odlat växer för varje dag inne på avdelningen. Barnen har själva tagit med sig fröer och kärnor, vi har också samlat på förskolan för att plantera dessa.

Under läsåret då det varit väldigt speciellt för oss alla, har vi förlagt mycket av vår verksamhet utomhus. Vi möter barnen och vårdnadshavarna utomhus på förmiddag och eftermiddag. Vi utnyttjar mycket av vår närmiljö för fysiska aktiviteter och rörelse. Det kan vara besök till skogen, Farsta IP, parklekar eller ängen vid förskolan för att få röra på oss.

Här har vi samlat barnens reflektioner på aktiviteter som utvecklat och stimulerat:

 • skapande med olika material och tekniker

 • högläsning av olika litteratur, olika changer och allt från serietidningar till kapitelböcker

 • musik, dans och sång (veckans sång, ramsa, disco)

 • bygga och konstruera (ute och inne) med olika material. Efter instruktioner eller på fri hand 

 • grovmotoriska aktiviteter och lekar i vår närmiljö

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18