👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vi är alla kompisar, Kanin och Igelkott

Skapad 2021-05-28 12:57 i Förskolan Främbyhus Falun
Vi kommer utifrån Kanin och Igelkotts kompisböcker och barnens egna erfarenheter jobba med hur man är en bra kompis, respekterar varandra och bemöter andra på ett bra sätt.
Förskola
Kanin och Igelkott hjälper oss med hur vi ska vara mot varandra och hur man är en bra kompis och skapar glädje!

Innehåll

 

Alla barn har rätt att bli sedda, alla barn har rätt att känna trygghet samt alla barn har rätt att säga sitt. Kanin och Igelkott ger barnen redskap och möjligheter att hantera svåra situationer som dem hamnar i på förskolan, i hemmet, med kompisar eller ute på gården. Kanin och Igelkott speglar situationer som barn ofta hamnar i och visar dem hur man kan lösa, känna och hantera dessa händelser.

Det behöver bli tydligare för barnen hur man är en bra kompis och att man är snäll mot alla, hur man bemöter varandra och gör andra glada. Alla är olika och ska respekteras för det.
Syfte

 • Vi arbetar med kompismaterialet Kanin och Igelkott. Vi väljer en bok och sedan läser vi den och arbetar kring den en viss tid innan vi byter.
 • Vi kommer jobba med detta för att ge barnen redskap som de kan använda sig av och utveckla hela livet. 

 

Böckerna vi kommer att använda oss av är:

 • Prata om när något känns fel
 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Dela med sig
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Säga förlåt
 • Visa känslor
 • Sprida glädje
 • Säga stopp
 • Lugna ner sig

 

 

Mål

 

Målet är att barnen:

 • Ska veta hur man beter sig på ett bra sätt gentemot varandra.
 • Få mer förståelse för att alla är olika och har olika förutsättningar.
 • Lyssnar bättre på andra i vissa fall kan reda ut ett bråk utan frökens hjälp.
 • Kan se att en kompis behöver hjälp eller är ledsen och trösta/ muntra upp om det behövs.
 • Vågar försöka gå emellan om någon gör nåt dumt/säger nåt dumt mot någon annan.
 • Kunna använda ordet stopp och andra stoppord och kunna ta emot det på ett bra sätt.
 • Vi strävar efter en barngrupp som samarbetar, hjälper varandra och respekterar varandra trots olikheter.
 • Vi vill se att barnen vågar prova på nya aktiviteter, material och tekniker utan garantier för att det lyckas. Ha kul! Våga göra fel!
 • Uppleva glädje i att använda och leka med ord och därmed utveckla sitt ordförråd och sin ordförståelse (språkutveckling)

  

 

Genomförande

 • Genom att läsa de Tio små kompisböckerna "Kanin och Igelkott" och resonera kring dem.
 • Prata med barnen i den dagliga verksamheten.
 • Hjälpa dem och ge dem redskapet för hur man löser konflikter.
 • Låta barnen fråga varandra om hjälp samt inspirera varandra med sina olika kunskaper.
 • Lära dem att använda ordet stopp.

 

 

 

 

Uppföljning/utvärdering/utveckling

När temat är över Utvärdera:

 • Nådde vi mål och syfte?
 • Kom vi dit vi ville? varför? varför inte?
 • Vad kan vi göra annorlunda nästa gång?

Utveckling:

 • vad kan ni gå vidare med och vad kan ni göra om?
 • Vad kan förbättras?

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18