👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Introduktionsstart ht 21

Skapad 2021-05-28 12:59 i Förskolan Björkhagen Falun
Förskola
Vi gör en grovplanering inför hösten med en ny barngrupp.

Innehåll

I och med att vi får en ny barngrupp så fokuserar vi främst på att skapa en trygghet för barnen och föräldrarna. Vi finns med på golvet tillsammans med barnen och kan på så vis se varje individ och lyssna in barnens intressen. På detta vis så skapar vi pedagoger en lärmiljö som är anpassad utefter barnens intressen och åldrar.  Det är upp till oss pedagoger att se till att barnen möts av en inbjudande, inspirerande och utmanande miljö - såväl inne- som ute.  Det ska finnas ett varierande utbud av olika slags inbjudande material som ska vara lättillgängligt för barnen. Vi väljer att ha "lagomt" mycket material framme för att barnen på så vis ska kunna komma till ro vid en station, och hålla nere alla nya intryck i början. Genom att ha ett "lagomt" utbud av material blir lärmiljön inbjudande när man sedan plockar fram nytt material. 
Vi ska göra barnen trygga genom fasta rutiner, tydliggörande pedagogik i lärmiljön och en trygg famn. 
Vi fortsätter med samma inskolningsmetoder som tidigare då vi upplever att det fungerar bra. Vårdnadshavarna verkar uppskatta att få se avdelningens lokaler, få träffa pedagogerna samt få se vårat arbetssätt. Detta kombinerat med bra och nyttig information får vårdnadshavarna trygga, vilket i sin tur leder till trygga barn. 

Under hösten kommer vi att jobba mycket med babblarna där vi jobbar mot förskolans läroplan. Vi kommer att arbeta med en babblare/månaden samt väva in medkänslans pedagogik i arbetet med babblarna. Vi kommer att arbeta med ett flertal olika metoder tillsammans med barnen som te.x digitalisering, skapande och socialt samspel. 
I September är tanken att vi börjar att jobba med Doddo, där fokus ligger på att skapa en trygg barngrupp. 

Kopplingar till läroplanen

 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • samarbeta med vårdnadshavare, samt diskutera regler och förhållningssätt i förskolan med vårdnadshavare, för att främja barnets utveckling till en ansvarskännande människa och samhällsmedlem
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
  Lpfö 18