👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

แผนการสอนพยัญชนะไทย

Skapad 2021-05-28 13:29 i Modersmål Trelleborg
Grundskola F Modersmål
สาระสำคัญของการเรียนรู้ พยัญชนะเป็นส่วนประกอบของคำ การอ่านออกเสียงและทำความเข้าใจลักษณะข้อแตกต่างของพยัญชนะได้ถูกต้องแม่นยำ จะส่งผลต่อการประสมคำ และแจกลูกด้วยสระในการเขียนคำ ได้เป็นอย่างดี

Innehåll

สาระการเรียนรู้

 พยัญชนะไทยมีทั้งหมด  ๔๔ ตัว เริ่มตั้งแต่  ก  จนถึง  ฮ พยัญชนะแต่ละตัวจะอ่านออกเสียงตาม ตัว

เช่น      ก   อ่านว่า กอ

            ข   อ่านว่า ขอ เป็นต้น

จุดประสงค์การเรียนรู้

๑. นกัเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะได้ถูกต้องตามหลักการอ่าน

๒. นักเรียนเขียนพยัญชนะได้ถูกต้องตามหลักการเขียน

๓. นักเรียนคัดพยัญชนะได้ถูกต้องสวยงาม

กิจกรรมการเรียนการสอน

ชั่วโมงที่ ๑

๑.ให้นักเรียนอ่านออกเสียงพยัญชนะ จากบัตรภาพ ก  ถึง  ฮ พร้อมกัน พร้อมแสดง ท่าทางประกอบ

 ๒. นำบัตรตัวอักษรมาให้นักเรียนดูและฝึกอ่านออกเสียงได้แก่  ก  ถ ภ จ บ ป พ ฟ ฎ ฏ ร ล แล้วให้น้กเรียนสังเกต ส่วนที่เหมือนกัน และต่างกันของพยัญชนะพร้อมฝึกอ่านออกเสียงตาม ตัวพยัญชนะแต่ละตัว ดังนี้

ก อ่านว่า  กอ             ถ อ่านวา่ ถอ

๓. นำบัตรตัวอักษร  ข ฃ ฅ ฆ  ฉ ฐ ถ ผ ฝ ศ ษ ส ห  แล้วให้นักเรียนฝึกอ่านพยัญชนะดังกล่าว ว่ามีการออกเสียงเหมือนกันหรือว่าต่างกันอย่างไร

๔. นำบัตรพยัญชนะ ก จ ฏ ฎ ต บ ป อ ให้นักเรียนฝึกอ่านคำ

๕. ให้นักเรียนฝึกอ่านพยัญชนะ ต่อไปนี้ ค ฅ ฆ ง ช ซ ฌ ญ ฑ ฒ ณ ท ธ น พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ฬ ฮ  ว่าแต่ละตัวมีการออกเสียงอย่างไร

๖. ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเขียนพยัญชนะภาษาไทย ในใบงานที่แจกให้

การวัดและการประเมินผล

๑. จากใบแบบฝึกหัด

๒. จากทักษะการอ่านพยัญชนะ

๓. จากการประเมินพฤติกรรมของนักเรียน

๔. จากการเขียนแบบฝึกหัด

๕. จากการทดสอบความรู้

สื่อการเรียนการสอน

๑. ใบแบบฝึกหัด

๒. บัตรพยัญชนะ

๓. ใบความรู้พยัญชนะ

๔. เพลงพยัญชนะ

Matriser

Ml
แผนการสอนพยัญชนะไทย

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa
Du läser alfabetet och jämför ljud i modersmålet och svenska
läser med stöd korta ord och rättar dig själv ibland.
Du läser korta meningar och rättar dig själv ibland
Skriva
Du skriver av alfabetet och Du känner till skriv teckenform och skrivriktningen samt jämför dessa med svenska.
Du skriver alfabetet, samt skriver av enkla enstaviga och fåstaviga ord. Du använder stor bokstav och sätter punkt i korta fraser och meningar.
Du skriver ord och mycket enkla meningar om välbekanta ämnen. Det förekommer stavnings- och grammatiska fel. Du använder frågetecken och utropstecken i meningar.
Tala, samtala
Du säger ord, fraser och meningar. Du ställer och svarar kort på frågor som berör din vardag. Du lyssnar och förstår enkla hälsningsfraser och dialoger som berör din vardag. Du följer enkla instruktioner.
Du berättar enkelt om dig själv och din omgivning. Dina yttranden har rätt struktur i korta fraser och meningar. Du förstår en enkel saga. Du förstår och följer instruktioner som består av få led.
Du berättar till viss del utvecklat om dig själv och din omgivning. Du ställer frågor och svarar med till viss del utvecklade meningar som berör din vardag. Du förstår och följer instruktioner som består av flera led.
Berättande texter
.Du känner till ramsor och rim ur modersmålets tradition.
.Du känner till gåtor, sagor och myter från områden där modersmålets talas.
Du deltar aktivt i diskussioner kring berättande, beskrivande eller förklarande text med anknytning till traditioner från områden där modersmålet talas.
Språkbruk
Du namnger färger, kroppsdelar, former, mat, växter, djur, kläde plagg och andra saker som berör din vardag.
Du namnger tidsbegrepp, veckodagar, månader och årstider..
Du känner till och förstår grundläggande siffor begrepp.
Kultur och samhälle
Du känner till ursprungslandet flagga. Du känner till några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas.
Du berättar om några högtider/traditioner från områden där modersmålets talas Du sjunger enkla sånger på modersmålet. Du känner igen ditt ursprungsland i en kartbok.
Du gör enkla jämförelser av högtider/traditioner från områden där modersmålets talas med svenska förhållanden.